Lek na zaawansowanego hormonozależnego raka piersi HER2- stosowany u kobiet przed menopauzą otrzymał status terapii przełomowej.

rak piersi

Korzyści kliniczne wykazane w badaniu MONALEESA-7 przemawiają za stosowaniem rybocyklibu jako standardu leczenia kobiet przed menopauzą z zaawansowanym hormonozależnym rakiem piersi bez nadekspresji receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 (HER2-). To pierwsze badanie III fazy prowadzone wyłącznie w grupie kobiet przed menopauzą i w wieku okołomenopauzalnym, w którym zastosowano doustną hormonoterapię (tamoksyfen lub anastrozol).

Rak piersi u chorych przed menopauzą jest chorobą biologicznie odrębną i bardziej agresywną niż u chorych po menopauzie. Jest również główną przyczyną zgonów z powodu raka wśród kobiet w wieku 20-59 lat.

„Już po ośmiu tygodniach stosowania terapii skojarzonej z rybocyklibem u kobiet przed menopauzą obserwowano pierwsze sygnały świadczące o efektach i korzyściach z leczenia. Cieszymy się, że lek poprawia też jakość życia przy zmniejszeniu bólu u młodszych kobiet” – powiedział Avi Matan, dyrektor generalny Novartis Oncology w Polsce. „Ze swojej strony dołożymy starań, by terapia mogła być udostępniona polskim pacjentkom tak szybko jak jest to możliwe.”

Status terapii przełomowej ma na celu przyspieszenie opracowania i oceny nowych eksperymentalnych leków przeznaczonych do leczenia ciężkich lub zagrażających życiu chorób. Kryteria przyznania statusu terapii przełomowej obejmują uzyskanie wstępnych dowodów klinicznych na istotną poprawę pod względem klinicznie istotnego punktu końcowego w porównaniu z dostępnymi metodami leczenia. Rybocyklib po raz drugi otrzymał status leku przełomowego. Pierwszy raz status przełomowej terapia otrzymała w sierpniu 2016 r. na podstawie wyników badania III fazy MONALEESA-2.

Informacje o badaniu MONALEESA-7

W badaniu MONALEESA-7 w losowym przydziale do grup leczenia uczestniczyło ponad 670 kobiet w wieku 23-58 lat. MONALEESA-7 to randomizowane badanie III fazy z kontrolowanym placebo, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, w którym badano skuteczność i bezpieczeństwo stosowania rybocyklibu w skojarzeniu z tamoksyfenem lub niesteroidowym inhibitorem aromatazy w skojarzeniu z gosereliną i porównywano je z leczeniem tamoksyfenem lub inhibitorem aromatazy w skojarzeniu z gosereliną u kobiet
w wieku przedmenopauzalnym lub okołomenopauzalnym, cierpiących na zaawansowanego raka piersi HR+/HER2-, które wcześniej nie otrzymywały terapii hormonalnej z powodu choroby zaawansowanej.

Mediana czasu przeżycia wolnego od progresji wyniosła 23,8 miesiąca w porównaniu z 13 miesiącami w przypadku samej terapii hormonalnej. Już po 8 tygodniach stosowania rybocyklibu u pacjentek obserwowano korzyści z zastosowania terapii skojarzonej.

Informacje o rybocyklibie

Rybocyklib jest selektywnym inhibitorem kinazy zależnej od cyklin, należącym do grupy leków wspomagających spowolnienie postępu choroby nowotworowej poprzez hamowanie dwóch białek zwanych kinazą zależną od cyklin 4 i 6 (CDK4/6). Białka te, gdy dojdzie do ich nadmiernej aktywacji, mogą umożliwić komórkom rakowym zbyt szybki wzrost i podział. Bardziej precyzyjne ukierunkowanie leczenia na CDK4/6 może odegrać rolę w zatrzymaniu niekontrolowanej replikacji komórek nowotworowych.

Rybocyklib został zatwierdzony przez Komisję Europejską w sierpniu 2017 r. jako leczenie hormonalne pierwszego rzutu u kobiet po menopauzie z miejscowo zaawansowanym lub rozsianym rakiem piersi HR+/HER2- w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy, na podstawie wyników badania rejestracyjnego MONALEESA-2. Rybocyklib został zarejestrowany do stosowania w 44 krajach świata, w tym w Stanach Zjednoczonych i w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Lek został opracowany przez Instytuty Badań Biomedycznych firmy Novartis (NIBR) przy współpracy naukowej z firmą Astex Pharmaceuticals.

Rybocyklib nie jest obecnie zarejestrowany do stosowania u kobiet przed menopauzą.

Źródła:
  1. Tripathy D I wsp. First-line ribociclib or placebo combined with goserelin and tamoxifen or a non-steroidal aromatase inhibitor in premenopausal women with hormone receptor-positive, HER2-negative advanced breast cancer: results from the randomized Phase III MONALEESA-7 trial. Prezentowane na konferencji San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS), 6 grudnia 2017, San Antonio, USA (abstrakt nr S2-05).
  2. Ribociclib first and only CDK4/6 inhibitor to show superior efficacy vs. oral endocrine therapy as 1L treatment in randomized Phase III trial in premenopausal women with HR+/HER2- advanced breast cancer. Novartis Media Releases. https://www.novartis.com/news/media-releases/novartis-kisqalir-first-and-only-cdk46-inhibitor-show-superior-median-pfs-compared-oral-endocrine-therapy-first-line-treatment-prospective-randomized-phase-iii. Dostęp: styczeń 2018.
  3. Benz CC. Impact of aging on the biology of breast cancer. Crit Rev Oncol Hematol. 2008;66:65–74.
  4. World Health Organization. Women’s health fact sheet. September 2013. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs334/en/. Dostęp: styczeń 2018.

Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły