Wszystkie

jelito grube

Nivolumab (Opdivo) zatwierdzony do leczenia przerzutowego raka jelita grubego

limfocyty atakują komórke rakową

Jaką broń wykorzystać w walce z nowotworem? – leki stosowane…

wątroba

FDA zaakceptowała leczenie nivolumabem u pacjentów chorych na raka wątrobowokomórkowego,…

ilustracja komórki nowotworowej

Zaawansowane mięsaki tkanek miękkich reagują na nową kombinację leków

NASI PODOPIECZNI