Ipilimumab w skojarzeniu z nivolumabem podwaja długość życia pacjentów z czerniakiem

limfocyty atakujące komórki nowotworowe

Jak donoszą wyniki I fazy badań klinicznych, które podczas tegorocznej konferencji naukowców z Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej zostały określone jako “przełomowe” politerapia łącząca dwa rodzaje leków immunoterapeutycznych wydłużyła mediane całkowitego przeżycia pacjentów z czerniakiem do prawie trzech i pół roku.

Eksperymentalny nivolumab oraz atestowany już ipilimumab – działają przez blokowanie punktów kontrolnych układu immunologicznego (jak receptor PD-1 i jego ligand PD-L1) i stymulowanie czynności limfocytów T, głównie poprzez blokowanie negatywnych cząsteczek sygnalowych dla ich aktywacji (CTLA-4). Stymuluje to układ odpornościowy do rozpoznawania i niszczenia komórek nowotworowych. Podejmowane są już prace nad inhibitorami punktów kontrolnych układu immunologicznego o podobnym mechanizmie dzialania oraz lekami anty-PD-1 oraz anty-PDL-1.

Badanie kliniczne, o którym mowa, objęło 94 pacjentów, którzy wykazywali oporność na dotychczasowe formy terapii – u połowy z nich czerniak był w bardzo zaawansowanym stadium. Wszystkim podawano nivolumab oraz ipilimumab w różnych dawkach. Ogłoszono już wyniki dlugoterminowych badań kohortowych przeprowadzonych na 53 pacjentach włączonych do czterech grup o rożnym dawkowaniu. Spośród 53 chorych, 22 (41%) pozytywnie odpowiedzialo na terapię skojarzoną. Wskaźniki rocznego i 2-letniego przeżycia calkowitego wynosiły odpowiednio 85% i 79%, zaś średnie przeżycie calkowite 39,7 miesięcy.

Jeszcze kilka lat temu średnia długość życia pacjentów z zaawansowanym stadium czerniaka wynosiła zaledwie rok lub nawet mniej, natomiast jedynie 20-25% pacjentów dożywało dwóch lat. Wyniki badań ukazujące ponad trzyletnie średnie przeżycie są naprawdę przełomow

– oświadczył jeden z lekarzy przeprowadzających badanie, dr Mario Sznol z Yale’s School of Medicine.

Dr Sznol zauważa również, że średnia długość życia pacjentów z czerniakiem poddanych tylko monoterapii wynosi około 16-18 miesięcy. Połączenie leków nivolumab i ipilimumab podwaja przeżycie. Zwraca on jednak uwagę, że obiecujące wyniki badań I fazy należy potwierdzić w III fazie randomizowanych badań klinicznych.

Firma Bristol-Myers Squibb jest w trakcie III fazy badań klinicznych na grupie 900-set pacjentów z czerniakiem, zestawiającej leczenie lekiem nivolumab i ipilimumab w monoterapii oraz politerapię tymi lekami. Dla porównania, podczas I fazy badań klinicznych, przy stosownaiu identycznego dawkowania, wskaźnik całkowitego rocznego przeżycia u pacjentów poddanych leczeniu skojarzonemu wyniósł 94%, zaś całkowitego 2-letniego przeżycia- 88%.

Tego samego dnia firma farmaceutyczna Merck przedstawiła wyniki badań dotyczące innego inhibitora punktów kontrolnych układu immunologicznego, leku pembrolizumab (MK-3475), używanego w monoterapii czerniaka. Odpowiedź na leczenie MK-3475 wykazało 34% chorych, natomiast odsetek rocznych przeżyć wyniósł 69%. W podgrupie pacjentów, którzy wcześniej przyjmowali ipilimumab, wskaźnik odpowiedzi na MK-3475 wyniósł 40%, natomiast odsetek rocznych przeżyć- 74%. 

źródło: www.thestreet.com/story/12725476/1/bristols-immunotherapy-duo-doubles-survival-in-melanoma-patients.html
Tłumaczyła Ewa Krawczyk


Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły