Dzięki immunoterapii co drugi pacjent z zaawansowanym czerniakiem wciąż żyje po 5 latach od diagnozy

diagnoza czerniak

Czerniak z przerzutami jeszcze niedawno był uważany za chorobę nieuleczalną. 10 lat temu po 5 latach od diagnozy żyło jedynie 5% pacjentów. Najnowsze wyniki badania klinicznego wskazują, że dzięki zastosowaniu ipilimumabu i niwolumabu, wskaźnik ten wzrósł do ponad 50%.

Badanie kliniczne o nazwie CheckMate 067 to najdłużej trwające badanie, mierzące skuteczność terapii łączonej z wykorzystaniem tych dwóch immunoterapeutyków. Objęło 945 pacjentów z wcześniej nieleczonym czerniakiem w stadium III lub IV. Jedna grupa pacjentów przyjmowała niwolumab i ipilimumab, druga grupa niwolumab i placebo a trzecia grupa ipilimumab i placebo. Terapia była prowadzona do czasu progresji choroby lub wystąpienia nieakceptowanych skutków ubocznych.

Wskaźnik przeżycia po 5 latach wyniósł 52% w grupie przyjmującej oba leki, 44% w grupie leczonej tylko niwolumabem oraz 26% w grupie stosującej tylko ipilimumab. Wśród pacjentów z mutacją w genie BRAF, wskaźnik ten wyniósł odpowiednio 60%, 46% i 30%.

Stosowanie dwóch leków immunologicznych łącznie może wywoływać poważne skutki uboczne i z tego powodu niektórzy pacjenci musieli przerwać terapię. Jednak, co ważne, u wielu pacjentów pomimo odstawienia leku, nie następowała progresja choroby. Celem immunoterapii jest „nauczenie” układu odpornościowego, jak rozpoznawać i niszczyć komórki nowotworowe. Wygląda na to, że czasami możliwe jest zrealizowanie tego w krótkim czasie, co spowoduje trwałą odpowiedź na leczenie.

Badania nad leczeniem czerniaka wciąż trwają. Konieczne jest teraz określenie, dlaczego niektórzy pacjenci nie odpowiadają na terapię i jak wyleczyć pozostałe 50% chorych.

Autor: Maja Kochanowska

Źródło: www.esmo.org/Press-Office/Press-Releases/ESMO-Congress-melanoma-immunotherapy-CheckMate067-Larkin

Powiązane artykuły