Wysoki poziom tkanki tłuszczowej czynnikiem ryzyka zachorowania na raka piersi u kobiet po menopauzie, nawet przy prawidłowym BMI

rozmowa pacjentki z lekarzem

Zgodnie z danymi, przedstawionymi na początku bieżącego roku podczas konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań nad Rakiem (z ang. American Association for Cancer Research), kobiety po menopauzie z prawidłowym wskaźnikiem masy ciała (BMI, z ang. Body Mass Index) mają zwiększone ryzyko zachorowania na inwazyjnego raka piersi, w przypadku wysokiego poziomu tkanki tłuszczowej. Wyniki badań sugerują, że prawidłowa wartość BMI nie jest wystarczającym wskaźnikiem ryzyka raka sutka związanego z otyłością.

Otyłość, określana poprzez wartość BMI powyżej 30 (kg/m2), wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia ER-pozytywnego raka piersi u kobiet po menopauzie. BMI nie jest jednak dokładną miarą ilości tkanki tłuszczowej w organizmie.

Zespół naukowców z Memorial Sloan Kettering Cancer Center zbadał związek pomiędzy poziomem tkanki tłuszczowej, mierzonej za pomocą dwuenergetycznej absocjometrii rentgenowskiej (DXA, z ang. Dual-energy X-ray Absorptiometry), a ryzykiem zachorowania na nowotwór piersi w przypadku kobiet z prawidłową wartością BMI. Badanie obejmowało 3460 kobiet po menopauzie z BMI w zakresie 18,5-25, podstawowym pomiarem DXA i brakiem raka piersi w wywiadzie. Po medianie 16-letniej obserwacji odnotowano 182 incydentalne nowotwory piersi, z których 146 było ER-dodatnich. Ryzyko wzrosło o 35% na każde dodatkowe 5kg tłuszczu w organizmie przy prawidłowej wartości BMI.

Autorzy przeanalizowali również średnie stężenia insuliny, CRP, interleukiny-6, leptyny, SHBG, HDL oraz trójglicerydów. Poziom czynników metabolicznych i zapalnych, w zależności od wieku i pochodzenia etnicznego, był wyższy w górnym niż dolnym kwartylu masy tułowia dla: insuliny, CRP, interleukiny-6, leptyny i trójglicerydów. Natomiast poziom HDL i SHBG był niższy w górnych niż niższych kwartylach masy tułowia.

Co ważne, poziom aktywności fizycznej był niższy u kobiet z wyższym poziomem tkanki tłuszczowej – co sugeruje, że jest ona ważna nawet u osób, które nie są otyłe ani nie mają nadwagi.

Naukowcy niestety nie byli w stanie przeanalizować, w jaki sposób zmiany ilości tkanki tłuszczowej w czasie wiążą się z ryzykiem zachorowania na raka piersi. Zauważyli jednak, że wyniki badań są ograniczone do kobiet po menopauzie i nie można ich ekstrapolować na inne populacje czy rodzaje nowotworów.

Autor: Agnieszka Wesołowska

Źródło: www.esmo.org/Oncology-News/High-Body-Fat-Level-Is-Associated-With-Increased-Risk-of-ER-Positive-Breast-Cancer-in-Postmenopausal-Women-Even-With-Normal-BMI


Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły