Wpływ diety na występowanie i przebieg chorób nowotworowych

zdrowe jedzenie

Zrozumienie zależności między dietą i rakiem posunęło się naprzód w ostatnich latach, ale wiele jeszcze pozostaje do zrozumienia w odniesieniu diety i dietetycznych składników do ryzyka zachorowania na raka oraz jego zapobiegania.

Dane z badań klinicznych, obserwacji epidemiologicznych i systemów hodowli komórkowej zwracają uwagę na biologię zapobiegania raka. Sekwencjonowanie ludzkiego genomu otworzyło drzwi na ekscytujący, nowy etap nauki o żywieniu. Pojawił się także postęp w naszej wiedzy na temat kontroli ekspresji genów w komórkach eukariotycznych, które mogłyby mieć wpływ na rozwój raka, włączając mechanizmy regulacji struktury chromatyny i dynamicznych, epigenetycznych procesów (metylacji DNA, modyfikacji histonów potranslacyjnych), czynniki transkrypcyjne oraz niekodujące RNA i dowody sugerujące, że czynniki środowiskowe, takie jak dieta, wpływają na te procesy.

Odkrywanie wpływu bioaktywnych elementów żywności na geny i ich kodowanie białek jak również określenie wpływów genetycznych na czynniki żywnościowe jest niezbędne do identyfikacji tych, którzy odniosą lub nie odniosą korzyści ze strategii interwencyjnych w zapobieganiu raka. Dodatkowe badania potrzeb w zakresie diety i zapobieganiu raka obejmują: identyfikacje i walidacje biomarkerów raka oraz markerów narażenia, badania tymczasowego związku między spożywanymi składnikami i zapobieganiem raka, badania ewentualnej specyfikacji tkanki w odpowiedzi na spożycie odpowiednich składników, oraz badania oddziaływania między bioaktywnymi składnikami pożywienia, jako wyznaczniki odpowiedzi. Inne nowe obszary, które wymagają większej uwagi, to zrozumienie związku miedzy otyłością, dietą i rakiem, interakcji miedzy dietą a mikrobami, a także jak bioaktywne składniki żywności modulują procesy zapalne. Co ważne, w przyszłości nutrigenomika może dostarczyć pomocnych biomarkerów w profilaktyce raka, początkach choroby, jak również zidentyfikować potencjalny cel komórkowy w procesie rakotwórczym, który jest sterowany przez składniki diety.

źródło:
Nutritional Science Research Group, Division of Cancer Prevention, National Cancer Institute,EPN 3157, National Institutes of Health, Department of Health and Human Services, 6130 Executive, Blvd., MSC 7328 Bethesda, MD 20892-7328, USA, Exp Oncol 2010, 32, 3, 137–142.


Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły