Troponina I – pomocny marker w leczeniu herceptyną

serce

Leczenie pacjentów trastuzumabem (Herceptyną) obciążone jest ryzykiem wystąpienia kardiotoksyczności.

Journal of Clinical Oncology publikuje pracę omawiającą rolę troponiny I jako predyktora wystąpienia kardiotoksyczności związanej z leczeniem trastuzumabem, jak również odwracalności tej patologii u danego pacjenta. Artykuł opisuje wyniki badania przeprowadzone na grupie 251 chorych leczonych trastuzumabem. Stężenie troponiny I oznaczano przed i po każdym cyklu terapii. Wykonywano także badanie echokardiograficzne serca co 3 miesiące w trakcie i co 6 miesięcy po zakończeniu terapii. Cechy niewydolności serca związanej z tastuzumabem stwierdzono u 17% (n=42) chorych. Kardiotoksyczność stwierdzono u 62% chorych z podwyższonym poziomem troponiny i 5% z poziomem prawidłowym. U 60% chorych kardiotoksyczność była odwracalna i zdarzało się to częściej (100%) u osób z prawidłowym stężeniem troponiny niż podwyższonym (35%).

Na podstawie wyników badania autorzy stwierdzają, że chorzy z podwyższonym stężeniem troponiny I mają wysokie ryzyko rozwoju kardiotoksyczności związanej z leczeniem trastuzumabem i jest ona zazwyczaj nieodwracalna.

Źródło: Trastuzumab-induced cardiotoxicity: clinical and prognostic implications of troponin I evaluation. Cardinale D, Colombo A, Torrisi R, Sandri MT, Civelli M, Salvatici M, Lamantia G, Colombo N, Cortinovis S, Dessanai MA, Nol? F, Veglia F, Cipolla CM.J Clin Oncol.

Powiązane artykuły