Troponina I – pomocny marker w leczeniu herceptyną

serce

Leczenie pacjentów trastuzumabem (Herceptyną) obciążone jest ryzykiem wystąpienia kardiotoksyczności.

Journal of Clinical Oncology publikuje pracę omawiającą rolę troponiny I jako predyktora wystąpienia kardiotoksyczności związanej z leczeniem trastuzumabem, jak również odwracalności tej patologii u danego pacjenta. Artykuł opisuje wyniki badania przeprowadzone na grupie 251 chorych leczonych trastuzumabem. Stężenie troponiny I oznaczano przed i po każdym cyklu terapii. Wykonywano także badanie echokardiograficzne serca co 3 miesiące w trakcie i co 6 miesięcy po zakończeniu terapii. Cechy niewydolności serca związanej z tastuzumabem stwierdzono u 17% (n=42) chorych. Kardiotoksyczność stwierdzono u 62% chorych z podwyższonym poziomem troponiny i 5% z poziomem prawidłowym. U 60% chorych kardiotoksyczność była odwracalna i zdarzało się to częściej (100%) u osób z prawidłowym stężeniem troponiny niż podwyższonym (35%).

Na podstawie wyników badania autorzy stwierdzają, że chorzy z podwyższonym stężeniem troponiny I mają wysokie ryzyko rozwoju kardiotoksyczności związanej z leczeniem trastuzumabem i jest ona zazwyczaj nieodwracalna.

Źródło: Trastuzumab-induced cardiotoxicity: clinical and prognostic implications of troponin I evaluation. Cardinale D, Colombo A, Torrisi R, Sandri MT, Civelli M, Salvatici M, Lamantia G, Colombo N, Cortinovis S, Dessanai MA, Nol? F, Veglia F, Cipolla CM.J Clin Oncol.

Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły