Trastuzumab – 6 czy 12 miesięcy?

rak piersi

W październikowym (2018) numerze Clinical Oncology News ukazały się doniesienia na temat możliwości skrócenia leczenia trastuzumabem (herceptyna) z 12. do 6. miesięcy (1). Doniesienia oparte są na wynikach badania klinicznego PERSPEPHONE przeprowadzonego w 152 ośrodkach w Wielkiej Brytanii z udziałem ponad 4 tysięcy pacjentek z HER2-dodatnim rakiem piersi we wczesnej fazie zaawansowania. Kobiety przydzielono losowo do grupy otrzymującej lek przez 6 lub 12 miesięcy. Średnio, po 4,9 latach naukowcy ocenili przeżycie wolne od choroby w obu badanych grupach i nie stwierdzili istotnych różnic.

Wniosek: skuteczność leczenia przez 6 miesięcy jest podobna do podawania leku przez okres 12 miesięcy. Wykazano ponadto, że skrócenie podawania leku do 6 miesięcy zmniejsza ryzyko negatywnego wpływu terapii na serce, tzw. kardiotoksyczność prowadzącą w niektórych przypadkach do niewydolności serca a nawet zgonów (2). Na skuteczność 6-miesięcznej terapii herceptyną nie miała również wpływu stosowana u pacjentek chemioterapia (antracykliny, taksany, jak również złożonej: cyklofosfamid, metotreksat i fluorouracyl).

Wstępne wyniki badania PERSPEPHONE budzą wiele dyskusje wśród naukowców. Z jednej strony, konieczny jest dłuższy okres obserwacji pacjentek leczonych przez okres 6-miesięcy, z drugiej zaś wyniki badania PERSPEPHONE dają alternatywę pacjentkom, u których trzeba skrócić okres leczenia trastuzumabem. Dr Nelly G. Adel z Touro College of Pharmacy w Nowym Yorku podkreśla, że podejmując decyzję o skróceniu leczenia trastuzumabem pacjentek z HER-2 dodatnim rakiem piersi, lekarz powinien wziąć pod uwagę specyfikę tej choroby.

Autor: Justyna Pluta

Źródła:
  1. www.clinicaloncology.com/Breast-Cancer/Article/10-18/Has-the-Case-Been-Made-for-Shorter-Trastuzumab-Rx-/52943
  2. Kardiologia Polska 2013; 71, 7: 691–694; DOI: 10.5603/KP.2013.0155

Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły