Trametinib i dabrafenib to pierwsze leki dopuszczone do skojarzonego leczenia czerniaka

diagnoza czerniak

Trametinib i dabrafenib zarejestrowane do leczenia zaawansowanego czerniaka.

FDA zatwierdziła leczenie skojarzone substancją czynną trametinib i dabrafenib w leczeniu zaawansowanego czerniaka, nieoperacyjnego (niekwalifikującego się do zabiegu chirurgicznego) lub z przerzutami (zaawansowane stadium choroby).

Zarówno trametinib, jak i dabrafenib, zostały zarejestrowane przez FDA w maju 2013 roku w monoterapii jako preparaty przeznaczone do leczenia pacjentów z nieoperacyjnym lub przerzutowym czerniakiem. Czerniak jest najbardziej agresywnym typem raka skóry i jest główną przyczyną śmierci z powodu nowotworów skóry.

Trametinib i dabrafenib blokują szlak przekazywania sygnałów w różnych miejscach w ścieżce molekularnej, która odpowiada za rozwój komórek nowotworowych.Niniejsze leki wskazane są w formie terapii skojarzonej u pacjentów z czerniakiem, u których potwierdzono obecność mutacji V600E lub V600K w genie BRAF. Białko BRAF bierze udział w regulacji wzrostu normalnych komórek, ale jest zmutowane w przybliżeniu u połowy pacjentów dotkniętych czerniakiem.

„Trametinib i dabrafenib to pierwsze leki dopuszczone do skojarzonego leczenia czerniaka”

mówi w komunikacie prasowym dr med. Richard Pazdur, dyrektor Biura Produktów Hematologii i Onkologii w Centrum FDA ds. Oceny Leków i Badań, dodając że

“badania nad zastosowaniem tych leków w terapii skojarzonej bazują na dogłębnym zrozumieniu szlaków biologicznych istotnych w przebiegu tej choroby. Akceptacja FDA pokazuje jak ważne są dalsze badania nad zastosowaniem leków w terapii skojarzonej do dalszego rozwoju badań klinicznych.”

Bezpieczeństwo i skuteczność terapii substancją czynną trametinib w skojarzeniu z substancją czynną dabrafenib wykazano w badaniu klinicznym z udziałem 162 pacjentów z nieoperacyjnym lub przerzutowym czerniakiem wykazującym obecność mutacji BRAF V600E lub V600K, z których większość nie otrzymywała wcześniejszego leczenia. Pacjenci otrzymywali trametinib w skojarzeniu z dabrafenibem lub dabrafenib w monoterapii do czasu wystąpienia progresji choroby lub braku tolerancji leczenia przez pacjenta.

Wyniki badań wykazały, że u 76 % pacjentów terapia skojarzona substancją czynną trametinib i dabrafenib doprowadziła do zmniejszania się bądź zanikania nowotworu (odpowiedź obiektywna) trwających średnio 10,5 miesiąca. W przeciwieństwie do 54 % pacjentów poddawanych monoterapii lekiem dabrafenib, u których czas odpowiedzi trwał średnio 5,6 miesiąca.

Obecnie trwają badania kliniczne w celu ustalenia czy trametinib w skojarzeniu z dabrafenibem wpływają na poprawę czasu przeżycia.

Do najczęstszych działań niepożądanych u osób otrzymujących substancję czynną trametinib w skojarzeniu substancją czynną dabrafenib należą: gorączka, dreszcze, zmęczenie, wysypka, nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha, obrzęki obwodowe (obrzęk rąk i stóp), kaszel, ból głowy, bóle stawów, nocne poty, zmniejszenie apetytu, zaparcia i bóle mięśni. W trakcie badań klinicznych częstość występowania i nasilenie gorączki wzrastało, gdy lek trametinib był podawany w skojarzeniu z dabrafenibem

Poważne działania niepożądane obejmują krwawienie, powstawanie skrzepów, niewydolność serca, problemy skórne i problemy z oczami. Jeden z poważnych skutków ubocznych stosowania dabrafenibu – rozwój nowego płaskonabłonkowego raka skóry – zmniejszył się, gdy lek zastosowano  w skojarzeniu z substancją czynną trametinib, co jest zgodne z biologią działania tych dwóch leków w celowanym szlaku molekularnym.

Częstość występowania raka płaskonabłonkowego skóry w tym badaniu wynosiła 7% w terapii skojarzonej w porównaniu do 19% w monoterapii preparatem dabrafenib. Inne istotne klinicznie działania niepożądane obejmują uszkodzenie nerek.

Kobiety w wieku rozrodczym należy poinformować, że substancja czynna trametinib i dabrafenib mogą powodować wady wrodzone u rozwijającego się płodu.

Zarówno mężczyźni jak i kobiety otrzymujący trametinib i dabrafenib powinni zostać poinformowani o potencjalnym ryzyku wystąpienia bezpłodności.

FDA zatwierdziła terapię skojarzoną substancją czynną trametinib i dabrafenib w ramach przyspieszonego programu rejestracji, który umożliwia agencji dopuszczenie leku do leczenia poważnych chorób, jeśli z danych klinicznych wynika, że nowy lek wpływa na osiągnięcie zastępczego punktu końcowego, na podstawie którego można ze znacznym prawdopodobieństwem przewidzieć korzyści kliniczne dla pacjentów. W ramach programu przyspieszonej rejestracji pacjenci otrzymują dostęp do nowych, obiecujących leków, podczas gdy producent prowadzi jeszcze badania kliniczne. Terapia skojarzona trametinibem i dabrafenibem otrzymała w trybie przyśpieszonym akceptację FDA, ponieważ może ona przynieść istotną poprawę bezpieczeństwa i skuteczności w leczeniu poważnej choroby.

źródło: www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm381159.htm
Z angielskiego tłumaczyła Małgorzata Ossowska


Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły