Operacja wiąże się z dłuższym przeżyciem pacjentów z zaawansowanym rakiem krtani

krtań

Pacjenci z zaawansowanym rakiem krtani mają większe szanse na przeżycie, gdy zamiast chemioradioterapii zastosuje się leczenie operacyjne.

Przed 1991 rokiem podstawową metodą leczenia chorych w zaawansowanym stadium nowotworu było całkowite chirurgiczne usunięcie krtani oraz pooperacyjna radioterapia. Jednak od tamtej pory coraz częściej wybierana stawała się chemioradioterapia, gdyż daje ona szansę na zachowanie krtani.

Autorzy badania oceniali wyniki przeżywalności pacjentów z zaawansowanym nowotworem krtani po przebytym leczeniu chirurgicznym i niechirurgicznym. Do analizy użyli danych udostępnionych przez „Surveillance, Epidemiology and End Result Program” (tłum.: Program Nadzoru, Epidemiologii i Wyników Końcowych). Baza posiadała dane 5 394 pacjentów, u których między 1992 a 2009 rokiem zdiagnozowano raka kolczystokomórkowego krtani w stadium III lub IV.

Wskaźnik 2- i 5- letnich przeżyć swoistych dla choroby był wyższy u pacjentów, którzy przeszli operację (odpowiednio: 70% oraz 55%), niż dla osób, które leczone były niechirurgicznie (odpowiednio: 64% oraz 51%). Wskaźnik 2- i 5- letniego przeżycia całkowitego wynosił odpowiednio 64% dla pacjentów po operacji i  57% dla osób nieoperowanych oraz 44% dla operowanych i 39% dla osób, które nie przeszły operacji. Z biegiem czasu metody niechirurgiczne stały się coraz częściej wybierane. W latach 1992-1997 32% pacjentów było leczonych w ten sposób, od 1996 do 2003 roku- 45% pacjentów, a od 2004 do 2009 roku – 62 % pacjentów. Różnica w przeżyciach osób z grup leczonych operacyjnie i nieoperacyjnie konsekwentnie zmniejszała się w kolejnych latach. Pacjenci, u których nowotwór został zdiagnozowany między 2004 a 2009 rokiem, mieli wyższy wskaźnik przeżywalności, niż osoby u których choroba została wykryta we wcześniejszych latach. Prawdopodobnie jest to spowodowane poprawą standardów radioterapii i chemioterapii.

Pacjenci, w ramach wspólnego procesu podejmowania decyzji co do metody leczenia, muszą być poinformowani o niewielkiej, ale istotnej różnicy w przeżyciu na niekorzyść leczenia niechirurgicznego.

źródło: www.medicalnewstoday.com/releases/281380.php
z angielskiego tłumaczyła Sylwia Stefańczyk

Powiązane artykuły