Operacja wiąże się z dłuższym przeżyciem pacjentów z zaawansowanym rakiem krtani

krtań

Pacjenci z zaawansowanym rakiem krtani mają większe szanse na przeżycie, gdy zamiast chemioradioterapii zastosuje się leczenie operacyjne.

Przed 1991 rokiem podstawową metodą leczenia chorych w zaawansowanym stadium nowotworu było całkowite chirurgiczne usunięcie krtani oraz pooperacyjna radioterapia. Jednak od tamtej pory coraz częściej wybierana stawała się chemioradioterapia, gdyż daje ona szansę na zachowanie krtani.

Autorzy badania oceniali wyniki przeżywalności pacjentów z zaawansowanym nowotworem krtani po przebytym leczeniu chirurgicznym i niechirurgicznym. Do analizy użyli danych udostępnionych przez „Surveillance, Epidemiology and End Result Program” (tłum.: Program Nadzoru, Epidemiologii i Wyników Końcowych). Baza posiadała dane 5 394 pacjentów, u których między 1992 a 2009 rokiem zdiagnozowano raka kolczystokomórkowego krtani w stadium III lub IV.

Wskaźnik 2- i 5- letnich przeżyć swoistych dla choroby był wyższy u pacjentów, którzy przeszli operację (odpowiednio: 70% oraz 55%), niż dla osób, które leczone były niechirurgicznie (odpowiednio: 64% oraz 51%). Wskaźnik 2- i 5- letniego przeżycia całkowitego wynosił odpowiednio 64% dla pacjentów po operacji i  57% dla osób nieoperowanych oraz 44% dla operowanych i 39% dla osób, które nie przeszły operacji. Z biegiem czasu metody niechirurgiczne stały się coraz częściej wybierane. W latach 1992-1997 32% pacjentów było leczonych w ten sposób, od 1996 do 2003 roku- 45% pacjentów, a od 2004 do 2009 roku – 62 % pacjentów. Różnica w przeżyciach osób z grup leczonych operacyjnie i nieoperacyjnie konsekwentnie zmniejszała się w kolejnych latach. Pacjenci, u których nowotwór został zdiagnozowany między 2004 a 2009 rokiem, mieli wyższy wskaźnik przeżywalności, niż osoby u których choroba została wykryta we wcześniejszych latach. Prawdopodobnie jest to spowodowane poprawą standardów radioterapii i chemioterapii.

Pacjenci, w ramach wspólnego procesu podejmowania decyzji co do metody leczenia, muszą być poinformowani o niewielkiej, ale istotnej różnicy w przeżyciu na niekorzyść leczenia niechirurgicznego.

źródło: www.medicalnewstoday.com/releases/281380.php
z angielskiego tłumaczyła Sylwia Stefańczyk


Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły