Odpowiednia dieta pomaga zapobiegać rakowi płuc

zielone warzywa

Zielone warzywa liściaste, kwas foliowy i niektóre witaminy mogą służyć jako czynniki chroniące przed rakiem płuc u palaczy i byłych palaczy, wykazało badanie, które jest pierwszym krokiem do zrozumienia złożonych zależności występujących u podstaw chorób nowotworowych. Badania były finansowane przez National Cancer Institute (NCI), część z National Institutes of Health.

Naukowcy, prowadzeni przez Stevena Bielinskiego z Lovelace Respiratory Research Institute, Albuquerque, badali komórki, które zostały wykrztuszone podczas kaszlu przez obecnych i byłych palaczy. Po wnikliwej analizie komórek i po porównaniu tych komórek z ilością spożywanych zielonych warzyw liściastych, kwasu foliowego i niektórych witamin w diecie palaczy, okazało się że substancje te mogą wpływać na występowanie metylacji genu komórki. Metylacja genów jest modyfikacją chemiczną używaną przez komórkę do kontroli ekspresji genów. Aberracje metylacji są znanym mechanizmem w rozwoju raka wywoływanym poprzez kontakt z substancjami rakotwórczymi zawartymi w tytoniu.

Dodanie grup metylowych, które są prostymi cząsteczkami zbudowanymi z czterech atomów, do DNA może wpływać na to, czy gen ulega ekspresji, tzn. czy sygnał genu do produkcji białka zostanie rzeczywiście wysłany. Wiele genów biorących udział w ważnych funkcjach komórki, w tym podziale komórek, okazuje się zmetylowanych w komórkach nowotworów płuc. Metylacja genów może być  zatem ważnym mechanizmem w rozwoju i progresji raka płuc, jak również potencjalnym markerem wczesnego wykrywania raka płuc.

W badaniu nieco ponad 1100 obecnych i byłych palaczy z Lovelace Smokers Cohort złożyło próbki płwocin i wypełnione kwestionariusze dotyczące ich diet. Większość (75 %) uczestników stanowiły kobiety, które zostały włączone do badania w 2001 roku. Mężczyźni zostali włączeni do badania w 2004 roku.

Naukowcy przeanalizowali komórki w próbkach plwociny i status metylacji ośmiu genów, które uznano za związane ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka płuc w poprzednich badaniach. Dwa geny p16 i MGMT, okazały się być ściśle związane ze zwiększeniem poziomu metylacji.

Następnie badacze sprawdzili związek między spożyciem 21 różnych warzyw i metylacją. Okazało się, że spożycie zielonych warzyw i kwasu foliowego wpłynęło na zmniejszenie prawdopodobieństwa wysokiego stopnia metylacji.

Odbyła się spora debata na temat związku miedzy dietą a zapobieganiem raka. Wcześniejsze badania, jak np. Alpha-Tocopherol, Beta-Carotene Cancer Prevention (ATBC) Trial, wykazały wzrost ryzyka zachorowań na raka płuc u palaczy którzy zażywali beta-karoten. Natomiast współczesne badania pokazały redukcję metylacji genów przy zażywaniu multiwitamin bogatych w substancje fitochemiczne, takie jak witamina C, karotenoidy, luteina, kwas foliowy, witamina A i K, substancje obecne w zielonych roślinach liściastych.

Wcześniejsze badania sugerowały związek między niskim spożyciem kwasu foliowego i zwiększonym ryzykiem raka płuc u obecnych i byłych palaczy. Wyższe spożycie kwasu foliowego było również związane z niższym poziomem metylacji genów w nowotworze jelita grubego.

Konieczne są dodatkowe badania do niezależnej oceny bieżącej obserwacji, ale też aby pomóc rozwiązać sprzeczności miedzy różnymi badaniami. Te badania mogą służyć jako podstawa dla przyszłych analiz opartych na rozpatrywaniu poszczególnych procesów i wpływu czynników dietetycznych. To ważny krok dla przyszłych sukcesów strategii zapobiegawczych.


Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły