Nowy radiofarmaceutyk dla mężczyzn z rakiem gruczołu krokowego

niebieska wstążka rak prostaty

Co to jest substancja czynna dichlorek radu Ra 223 i do czego służy?

Substancja czynna dichlorek radu Ra 223 jest substancją radioaktywną. Produkt ten jest stosowany w leczeniu raka gruczołu krokowego u dorosłych mężczyzn.

Lek zawierający dichlorek radu Ra 223 jest podawany, gdy medyczna lub chirurgiczna kastracja (zatrzymanie produkcji męskich hormonów w organizmie za pomocą leków lub operacji) nie działa, a rak rozprzestrzenił się do kości i wywołuje takie objawy, jak ból, ale gdy nie ma informacji odnośnie rozprzestrzenienia do innych narządów wewnętrznych.

Jak stosować lek zawierający substancję czynną dichlorek radu Ra 223?

Lek można otrzymać wyłącznie na receptę, powinien być podawany jedynie przez osobę, która jest uprawniona do stosowania leków radioaktywnych,  po ocenie pacjenta przez wykwalifikowany personel medyczny.

Lek zawierający substancję czynną dichlorek radu Ra 223 jest dostępny w postaci roztworu do wstrzykiwań. Dawkę leku oblicza się na podstawie masy ciała pacjenta tak, aby dostarczyć odpowiednią dawkę radioaktywności. Leczenie obejmuje łącznie sześć wstrzyknięć leku wykonywanych co cztery tygodnie.

Jak działa lek zawierający substancję czynną dichlorek radu Ra 223?

Substancja czynna dichlorek radu Ra 223 emituje promieniowanie o krótkim zasięgu w postaci cząstek alfa. W organizmie, rad, podobnie jak wapń, gromadzi się naturalnie w zmienionej nowotworowo tkance kostnej, a cząstki alfa niszczą otaczające komórki nowotworowe i pomagają w zwalczaniu objawów towarzyszących terapii.

Jakie korzyści ze stosowania leku zawierającego substancję czynną dichlorek radu Ra 223 zaobserwowano w badaniach?

Substancję czynną dichlorek radu Ra 223 porównywano z placebo (leczenie pozorowane) jako uzupełnienie standardowej terapii w badaniu obejmującym  921 mężczyzn z rakiem gruczołu krokowego, u których nowotwór rozprzestrzenił się do kości a leczenie hormonalne i operacyjne zawiodło. Pacjenci otrzymali maksymalnie 6 zastrzyków w odstępach jednomiesięcznych i byli poddani obserwowacji przez 3 lata od pierwszego wstrzyknięcia. Główną miarą skuteczności był czas przeżycia pacjentów . Średni czas przeżycia pacjentów otrzymujących substancję czynną dichlorek radu Ra 223 wynosił 14,9 miesiąca, w przypadku pacjentów przyjmujących placebo – 11,3 miesięca. Pacjenci otrzymujący substancję czynną dichlorek radu Ra 223 później rozwinęli objawy postępu choroby, takie jak złamania i bóle kości.

Jakie są zagrożenia związane z lekiem zawierającym substancję czynną dichlorek radu Ra 223?

Najczęstsze działania niepożądane związane z lekiem zawierającym substancję czynną dichlorek radu Ra 223 (które mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób) to:biegunka, nudności, wymioty, trombocytopenia. Najpoważniejsze działania niepożądane to małopłytkowość i neutropenia.

źródło:
Z angielskiego tłumaczyła Joanna Przybyszewska

Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły