Nowy kierunek w immunoterapii nowotworów

limfocyty atakujące komórki nowotworowe

Immunoterapia przeciwnowotworowa, której celem jest aktywacja własnych mechanizmów obronnych chorego do niszczenia komórek nowotworowych, to obiecujące, stosowane już podejście do leczenia nowotworów. Wciąż jednak prowadzone są dalsze badania i powstają kolejne metody immunoterapii. (1)

Komórki nowotworowe rozpoznawane są przez limfocyty T (komórki naszego układu odpornościowego) dzięki obecności na ich powierzchni antygenów, czyli związków chemicznych “rozpoznawanych” przez nasz układ immunologiczny. Takim antygenem na powierzchni komórki nowotworowej jest CD47 (marker nowotworowy). Jest to jednocześnie sygnał dla makrofagów* – “nie zjadaj mnie”. Dzięki temu komórki nowotworowe mogą się dzielić w nieograniczony sposób w organizmie chorego. Do aktywacji informacji “nie zjadaj mnie” konieczna jest interakcja CD47 ze związkiem chemicznym na powierzchni makrofagów i właśnie zablokowanie tej interakcji jest kluczowe w niszczeniu komórek nowotworowych z antygenem CD47 (pożeraniu tych komórek przez makrofagi). Taki efekt można uzyskać stosując przeciwciała monoklonalne anty-CD47, które blokują tę interakcję. (2)

Niedawno opublikowano pierwsze sukcesy stosowania terapii łączonej nowego, będącego jeszcze w fazie badań klinicznych, przeciwciała monoklonalnego anty-CD47 i rituksimabu – przeciwciała monoklonalnego anty-CD20. Założeniem tej terapii jest wzmocnienie sygnału “zjedz mnie”, a co za tym idzie, niszczenia komórek nowotworowych. Wstępne wyniki leczenia pacjentów cierpiących na chłoniaki nieziarnicze (non-Hodgkin’s Lymphoma, NHL)**, którzy wcześniej zostali poddani średnio 4 terapiom przeciwnowotworowym, wykazały odpowiedź u 50% pacjentów, a odsetek całkowitej odpowiedzi wynosił 36%. (2) Jest to pierwszy, bardzo obiecujący krok, w terapii również guzów litych. (2)

Profil bezpieczeństwa, łatwość podania oraz szybka odpowiedź na leczenie stanowią solidne podstawy do dalszych badań klinicznych z udziałem większej liczby pacjentów, którzy cierpią na szybko postępującego chłoniaka lub mają choroby współistniejące. Większość działań niepożądanych była 1. lub 2. stopnia. Najczęściej obserwowano dreszcze, bóle głowy i anemię (41% pacjentów) oraz reakcje związane z wlewem (36% pacjentów). Większość działań niepożądanych nie utrzymywała się przez długi czas.

* komórek układu odpornościowego odpowiedzialnych za niszczenie, „zjadanie”, komórek nowotworowych

** dotyczy pacjentów, którzy nie odpowiedzieli na wcześniejszą terapię lub u których nastąpił nawrót choroby

Autor: Justyna Pluta

Źródła:
  1. Hus Iwona “Nowe kierunki w immunoterapii nowotworów układu krwiotwórczego”, Acta Haematologica Polonica 2008, 39, Nr 4, str. 707–726
  2. Alexander M. Castellino “Macrophage Checkpoint Blockade: New Immunotherapy Strategy” – Medscape, October 31, 2018

Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

TAGI

Powiązane artykuły