Nowości w diagnostyce raka prostaty

rak prostaty niebieska wstążka

Badanie ekspresji genów progresji cyklu komórkowego (CPP) może być pomocne w diagnozowaniu i lepszym leczeniu raka prostaty, piersi, mózgu i płuc.

Rak prostaty jest najczęściej występującym rodzajem raka u mężczyzn. Rozwój tej choroby może być bardzo różny i przewidzenie, który rak jest złośliwy, a który bardziej łagodny bywa trudne do określenia. Dokładne określenie statusu choroby jest podstawą wyboru koniecznego zakresu leczenia, ponieważ zbyt radykalne wycięcie może być przyczyną impotencji, nietrzymania moczu lub zakażeń.

Obecnie prognozy oparte są na systemie klasyfikacji Gleason (Gleason score) oraz specyficznego antygenu gruczołu krokowego (prostate-specific antigen (PSA)), jednak obie metody nie są dość wiarygodne i dokładne. Wyniki opublikowane w the Lancet Oncology Journal w tym miesiącu ukazały, że znaleziono nowe markery, które mogłyby znacznie poprawić dokładność badań. Badanie retrospektywne przeprowadzone na  700 mężczyznach z diagnozą raka prostaty sprawdzało ekspresję 31 genów progresji cyklu komórkowego (cell cycle progression – CPP), żeby określić czy są to dobre wskaźniki ryzyka rozwoju nowotworu złośliwego. Geny CPP to grupa genów znajdująca się w szybko dzielących się komórkach i wiadomo już, że określenie genu CPP jest pomocnym narzędziem prognoz raka piersi, mózgu i płuc. Powyższe badania wykazały, że CPP było najlepszym narzędziem i najdokładniejszym wskaźnikiem długości życia pacjentów zarówno po radykalnej prostatektomii, jak i grupy inaczej prowadzonej. Wyniki badań sugerują, że CPP może być pomocne w połączeniu z obecnie stosowanymi  metodami diagnostyki, aby lepiej dostosować leczenie raka prostaty do poszczególnych pacjentów. Jeżeli badania nad metodą będą kontynuowane jest nadzieja, że metoda ta potwierdzi u pacjentów z agresywną odmianą raka konieczność zastosowania radykalnego leczenia, a u pacjentów z łagodniejszą odmianą wykluczy operacje.

Źródła:

Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły