Trametynib i dabrafenib zostały zaaprobowane przez FDA do leczenia nieoperacyjnego lub rozsianego czerniaka

tabletka i lekarz

Czerniak jest główną przyczyną śmierci z powodu chorób skóry. FDA zaaprobowało substancje czynne trametynib i dabrafenib wraz z testem genetycznym ThxID BRAF, który pomoże ustalić czy komórki czerniaka pacjenta posiadają mutację V600E lub V600K w obrębie genu BRAF.

Trametinib oraz dabrafenib to doustne inhibitory kinazy MEK z potencjalną aktywnością przeciwnowotworową. Wiążą one i hamują MEK 1 i 2, co powoduje zahamowanie sygnalizacji (zależnej od czynnika wzrostu) oraz proliferacji komórkowej w poszczególnych rozrostach nowotworowych. MEK 1 i 2, treoninowo-tyrozynowe kinazy o podwójnej specyficzności odgrywają kluczową rolę w aktywacji ścieżki sygnałowej RAS / RAF / MEK / ERK , która reguluje wzrost komórek.

Trametynib i dabrafenib, zgodnie z zaleceniami FDA, są szczególnie wskazane w leczeniu pacjentów z nieoperacyjnym lub przerzutowym czerniakiem z mutacjami BRAF V600E lub V600K. Nie powinne być natomiast stosowane u pacjentów, którzy otrzymywali już wcześniej terapie anty-BRAF.

“Postęp w zrozumieniu procesów biologicznych prowadzących do powstania nowotworu pozwolił na rozwój trametynibu i dabrafenibu, trzeciego i czwartego leku, jakie FDA zatwierdziło do leczenia przerzutowego czerniaka w ciągu ostatnich dwóch lat,”

powiedział dr Richard Pazdur, dyrektor Biura Produktów Hematologicznych i Onkologicznych Centrum Badania I Ewaluacji Leków FDA. Zelboraf (vemurafenib) i Yervoy (ipilimumab) zostały zatwierdzone w 2011 roku do leczenia nieoperacyjnego lub przerzutowego czerniaka.

Trametynib jest dostarczany w postaci tabletki do podania doustnego. Zalecana dawka wynosi 2 mg doustnie raz na dobę do czasu progresji choroby lub wystąpienia objawów toksyczności.

Zatwierdzenie przez FDA trametynib poprzedzono międzynarodowym randomizowanym, prowadzonym w wielu ośrodkach klinicznych badaniem klinicznym z udzialem 322 pacjentów z nieoperacyjnym lub przerzutującym czerniakiem z mutacjami BRAF V600E lub V600K. Pacjenci mogą stosować tylko jeden schemat chemioterapii dla zaawansowanego lub przerzutującego nowotworu, a poprzednie leczenie inhibitorem BRAF lub MEK dyskwalifikuje do rozpoczęcia terapii. Pacjenci zostali losowo przydzieleni albo do grupy przyjmujacej 2 mg trametinibu doustnie raz na dobę (N = 214) albo otrzymującej chemioterapie (N = 108), tj. dakarbazyne 1000 mg/m2 lub paklitaksel 175 mg/m2 dożylnie co 3 tygodnie. Leczenie kontynuowano do czasu progresji choroby lub niebezpiecznego wzrostu toksyczności. Główną miarą skuteczności był czas przeżycia bez progresji (PFS). Postęp choroby nastąpił u 50% pacjentów przyjmujących trametynib i 65% otrzymujących chemioterapie; średnia liczba miesięcy do czasu progresji choroby wynosiła odpowiednio 4,8 i 1,5 miesięcy.

Do najpoważniejszych działań niepożądanych u pacjentów otrzymujących dabrafenib należy zwiększone ryzyko raka skóry (rak płaskonabłonkowy skóry), gorączka która może być skomplikowana przez niedociśnienie, sztywność mięśni (dreszcze), odwodnienie, niewydolność nerek oraz zwiększony poziom cukru we krwi wymagający zmiany leków na cukrzycę lub konieczność rozpoczęcia terapii lekami kontrolującymi glikemię.

Do najczęstszych działań niepożądanych u pacjentów otrzymujących dabrafenib należy pogrubienie skóry (nadmierne rogowacenie), ból głowy, gorączka, bóle stawów, nie-nowotworowe guzy skóry, wypadanie włosów oraz zespół ręka-stopa.

Do najpoważniejszych działań niepożądanych u pacjentów otrzymujących trametynib należy niewydolność serca, zapalenie płuc, infekcje skóry i utrata wzroku. Częste działania niepożądane obejmowały wysypkę, biegunkę, obrzęk tkanek oraz zmiany trądzikopodobne.

Kobiety w wieku rozrodczym należy poinformować, iż ciąża jest przeciwwskazaniem do stosowania obu leków, gdyż mogą one powodować uszkodzenie płodu. Tafinlar i Mekinist mogą spowodować bezpłodność zarówno u kobiet jak i u mężczyzn.

Źródła:

Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły