FDA zatwierdziła równoległą terapię dabrafenibem i trametinibem w leczeniu anaplastycznego raka tarczycy

tarczyca

Szacuje się, że w 2018 roku, w samych tylko Stanach Zjednoczonych, zarejestrowanych zostanie blisko 54 000 nowych przypadków raka tarczycy oraz ponad 2000 zgonów z powodu tej choroby. Anaplastyczny rak tarczycy (ATC, z ang. Anaplastic Thyroid Cancer) jest rzadkim, bo stanowi zaledwie 1-2% wszystkich nowotworów tarczycy, ale agresywnym typem tego raka. Szczególnie trudne jest leczenie pacjentów z mutacją w genie BRAF, u których nacieku nowotworowego nie można usunąć chirurgicznie lub występują już przerzuty do innych narządów. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków, w takich przypadkach, zatwierdziła ostatnio terapię dabrafenibem (Tafinlar) i trametinibem (Mekinist), podawanych jednocześnie. Oba te chemioterapeutyki, osobno lub w połączeniu, stosowane są u pacjentów cierpiących na inne nowotwory BRAF-pozytywne, takie jak czerniak przerzutowy czy niedrobnokomórkowy rak płuca.

Skuteczność leczenia kombinacją tych dwóch preparatów w leczeniu ATC wykazano w otwartym badaniu klinicznym, również z udziałem pacjentów z innymi rzadkimi nowotworami BRAF-pozytywnymi. W badaniu mierzono odsetek chorych z całkowitym lub częściowym zmniejszeniem rozmiaru guza, jako ogólny wskaźnik odpowiedzi. Z 23 ocenianych pacjentów, 57% uzyskało częściową a 4% całkowitą odpowiedź. U 9 z 14 pacjentów z odpowiedziami (tj. 64%) nie wykazano istotnych wzrostów nowotworu przez sześć miesięcy lub dłużej.

Do ciężkich działań niepożądanych dabrafenibu zalicza się: rozwój nowych nowotworów, wzrost guzów u pacjentów bez mutacji w genie BRAF, krwawienie, gorączkę, problemy z sercem i oczami, reakcje skórne, wysoki poziom cukru we krwi lub nasilenie cukrzycy oraz anemię.

Natomiast ciężkie działania niepożądane trametinibu również obejmują rozwój nowych nowotworów, problemy z krwawieniem, zapalenie i perforację jelit, zakrzepy, kłopoty z oddychaniem czy gorączkę.

Skutki uboczne jednoczesnego stosowania dabrafenibu i trametinibu u pacjentów z ATC są zgodne z obserwowanymi w przypadku innych nowotworów. Do częstych działań niepożądanych należą: gorączka, wysypka, dreszcze, ból głowy, ból stawów, kaszel, zmęczenie, nudności, wymioty, biegunka, bóle mięśni, suchość skóry, zmniejszenie apetytu, obrzęk, krwotok, nadciśnienie i duszności. Oba te preparaty mają negatywny wpływ na rozwój płodu.

Mimo dość niekorzystnych działań niepożądanych jest to pierwsze zatwierdzone przez FDA leczenie pacjentów z agresywną postacią raka tarczycy, i tym samym trzeci typ nowotworu charakteryzujący się mutacją w genie BRAF, u którego stosuje się tę terapię. To pokazuje, że skierowanie leczenia w różnych chorobach we wspólny molekularny cel jest skutecznym sposobem na przyspieszenie rozwoju terapii, które mogą pomóc większej liczbie pacjentów.

Autor: Agnieszka Wesołowska

Źródło: www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm606686.htm


Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły