Europejska Agencja Leków (EMA) zatwierdziła generyk Gefitinibu

tabletki

Gefitinib Mylan przeznaczony jest do leczenia pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuc (NSCLC) lub przerzutowym NSCLC z aktywującymi mutacjami w genie EGFR. Mutacja aktywująca w genie EGFR związana jest z odpowiedzią na terapię celowaną w niedrobnokomórkowym raku płuc (NSCLC).

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków (EMA) zarekomendował dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Gefitinib Mylan, który przeznaczony jest do leczenia niedrobnokomórkowego raka płuc (NSCLC). O ten produkt leczniczy wnioskowała firma MYLAN S.A.S.

Gefitinib Mylan dostępny będzie w postaci tabletek powlekanych 250 mg. Substancją czynną tego preparatu jest gefitynib a mianowicie produkt przeciwnowotworowy (kod ATC: L01XX31), który celuje w kinazę tyrozynową receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) oraz działa jako inhibitor wzrostu komórek, konkurując z ATP i blokując aktywację poprzez receptor.

Gefitinib Mylan to lek generyczny (zamiennik) leku Iressa, który dopuszczony został do obrotu w UE 24 czerwca 2009 r.

Badania wykazały zadowalającą jakość produktu Gefitinib Mylan i jego biorównoważność w stosunku do produktu referencyjnego jakim jest Iressa.

Zaleca się, aby Gefitinib Mylan przepisywany był przez lekarzy, którzy mają doświadczenie w stosowaniu terapii przeciwnowotworowych.

Autor: Agata Ernst

Źródło: www.esmo.org/Oncology-News/EMA-Recommends-Granting-a-Marketing-Authorisation-for-Generic-Gefitinib


Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły