CancerSEEK – wieloparametrowe badanie krwi w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów

próbki krwi

Na początku bieżącego roku, w czasopiśmie Science, naukowcy z John Hopkins Kimmel Cancer Center w Baltimore (USA) opublikowali pracę opisującą możliwości wczesnego wykrywania nowotworów na podstawie badania krwi. Algorytm o nazwie CancerSEEK został zastosowany wobec 1005 pacjentów, chorujących na 8 typów nieprzerzutowych, wykrytych klinicznie nowotworów: jajnika, wątroby, żołądka, trzustki, przełyku, jelita grubego, płuc i piersi. Test oceniał poziom mutacji DNA i biomarkerów białkowych krążących w materiale pozakomórkowym, a także wykorzystywał analizy statystyczne.

Na podstawie oczyszczonego DNA z osocza pacjentów naukowcy amplifikowali materiał za pomocą reakcji łańcuchowej polimerazy, stosując szeroki panel umożliwiający wykrywanie rzadkich mutacji w wybranych 16 genach. Powielone fragmenty DNA były jednoznacznie znakowane i dopasowywane do sekwencji referencyjnych, obecnych w nowotworowym katalogu mutacji somatycznych (Catalogue of Somatic Mutations in Cancer). Drugim etapem badania było określenie poziomu biomarkerów białkowych, co jest niezwykle istotnym elementem diagnostycznym w przypadku nowotworów występujących we wczesnym stadium, gdy komórki nowotworowe nie uwalniają jeszcze DNA wykrywalnego w materiale pozakomórkowym. Pod uwagę wzięto 8 różnych białek: CA 125, CEA, CA 19-9, prolaktynę, czynnik wzrostu hepatocytów, osteopontynę, mieloperoksydazę i tkankowy inhibitor metaloproteinaz 1.

Mediana wieku w chwili rozpoznania nowotworu wynosiła 64 lata. 20% pacjentów miało raka w I stadium, 49% w II stadium, i 31% w III stadium choroby. Badanie obejmowało także grupę kontrolną 812 zdrowych osób o medianie wieku 55 lat, z brakiem choroby nowotworowej w wywiadzie.

Czułość testu wynosiła 70% dla wymienionych wyżej 8 typów powszechnych nowotworów. Natomiast wrażliwość wahała się od 69% do 98% w przypadku wykrywania 5 typów raka (jajnika, wątroby, żołądka, trzustki i przełyku), dla których nie ma dostępnych badań przesiewowych w średniej grupie ryzyka. W przypadku nowotworu w I stadium najwyższa czułość dotyczyła raka wątroby (100%), a najniższa raka przełyku (20%). Specyficzność produktu CancerSEEK wyniosła ponad 99% – tylko 7 z 812 zdrowych osób grupy kontrolnej uzyskało wynik pozytywny.

Obecnie test ten nie jest jeszcze dostępny klinicznie, jednak opublikowane wyniki badań stanowią koncepcyjną podstawę dla jednego, wieloanalitycznego testu krwi, który umożliwiłby wczesne wykrywanie wielu typów nowotworów.

Autor: Agnieszka Wesołowska

Źródło: www.esmo.org/Oncology-News/CancerSEEK-Promises-Earlier-Detection-of-Cancer


Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły