Zaloguj się

razem możemy więcej

zobacz nasze programy

współpracujemy

Program Skarbonka
Chcę pomóc. Wybierz kwotę, którą chcesz przekazać na walkę z rakiem. 10 zł 20 zł 50 zł 100 zł
zapewniliśmy pomoc chorym na raka na łączną kwotę 1255767 zł. Zobacz na co przeznaczyliśmy pieniądze.