Wspieramy protest radiologów

Dzisiaj skierowaliśmy do Ministra Zdrowia pismo z prośbą o wyjaśnienia dotyczące prac nad rozporządzeniem zmieniającym m.in. wymagania jakościowe dla badań TK i MR. Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne zwróciło uwagę, że podczas konferencji uzgodnieniowej bez podania powodu obniżono radykalnie wymagania dotyczące sprzętu, co może odbić się na niskiej jakości badań wykonywanych polskim pacjentom. Pierwotny projekt spotkał się z naszą akceptacją, liczymy na utrzymanie tych zapisów. Pełna treść naszego stanowiska do wglądu tutaj.

Aktualności fundacji