Wojciech Wiśniewski rzecznikiem Fundacji Alivia

wojciech wiśniewski

1 sierpnia do naszego zespołu dołączył Wojciech Wiśniewski, który objął stanowisko rzecznika. Najważniejszym zadaniem Wojtka będzie dobra i skuteczna komunikacja z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz wszystkimi pozostałymi instytucjami, które kształtują system opieki onkologicznej w Polsce.

Będzie również koordynować naszą współpracę z innymi organizacjami pacjenckimi oraz środowiskiem parlamentarnym, prowadzić biuro prasowe i reprezentować Fundację podczas konferencji branżowych.

Od dzisiaj będziemy regularnie informować o naszych działaniach oraz inicjatywach, w których uczestniczymy. Śledźcie aktualności na naszej stronie internetowej oraz profil FB.

Aktualności fundacji