“Żyj najlepiej jak potrafisz. Świadectwa ludzi, którzy wygrali z rakiem.”

świadectwa ludzi, którzy wygrali z rakiem

33 wyjątkowe relacje – świadectwo, że można wygrać z chorobą nowotworową. Swoją rekomendację na okładkę książki zgodził się napisać Pan Jerzy Stuhr. Książka posiada Honorowy Patronat Pana Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Honorowy Patronat Księdza Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Żyj najlepiej jak potrafisz. Świadectwa ludzi, którzy wygrali z rakiem” autorstwa Marii Jagas i Macieja Kozioła to również wyjątkowa pozycja wydawnicza na rynku. Dotychczasowe publikacje o walce z rakiem stanowią przeważnie świadectwa znanych medialnie, pojedynczych osób, którzy zmagali, bądź zmagają się z tą chorobą; często pojawiają się również na rynku książki pisane przez lekarzy – specjalistów. Na zawartość naszej książki składają się aż 33 wyjątkowe relacje tzw. Zwykłych Ludzi. W ten sposób, mówiąc głosem wielu Osób, książka obala funkcjonujący w powszechnej świadomości mit, że ta choroba jest wyrokiem. Bohaterami tych historii są kobiety i mężczyźni w różnym wieku i z różnych środowisk, którzy chorowali na różne odmiany choroby nowotworowej. Wszystkie wypowiedzi posiadają autoryzację Osób, które ich udzieliły wypowiedzi. Każda relacja była weryfikowana merytorycznie z kartą choroby.

Zawartość publikacji to wyjątkowe świadectwo nie tylko dla osób, którzy doświadczyli lub doświadczają ciężkiej choroby, lecz również dla ludzi zdrowych. Odnajdą oni w tych relacjach klucz do poszukiwań w sobie dobrej energii życia, której tak bardzo brakuje we współczesnym świecie. Pozytywna filozofia codziennej egzystencji pomaga zachować równowagę duchową oraz fizyczną organizmu, ma znaczący wpływ na jego zdrowie. Każda z 33 relacji opowiada o radości życia oraz pięknie istnienia jako największego Daru, stanowiącego samo w sobie bogactwo każdego człowieka.

Autorzy zrzekli się na rzecz Fundacji Wspierania Onkologii Dolnośląskiej praw autorskich oraz wiążących się z tym profitów finansowych. Zysk ze sprzedaży książki zostanie przekazany na statutową działalność Fundacji Wspierania Onkologii Dolnośląskiej – czyli promocję profilaktyki i cele związane z leczeniem chorób nowotworowych. W ten sposób Dobra Intencja, która jest fundamentem powstania publikacji zostanie zwielokrotniona Czystym Dobrem płynącym z jej ukazania się drukiem.

Media w przeszłości skutecznie umocniły w masowej świadomości opinię, że „rak to wyrok”, że „rak to śmiertelna choroba”. Proces leczenia chorób nowotworowych jest w znacznej części przypadków ciężki, a powrót do zdrowia pacjentów może trwać długo. Dziś zbyt często temat chorób nowotworowych podejmowany jest w konwencji chłodnych analiz medycznych popartych statystyką, bądź w sposób akcentujący bardzo drastycznie cierpienia chorych. W tym drugim wypadku zapomina się, że za mocnymi słowami, które cytowane są często dla komercyjnej atrakcyjności materiału, kryją się o wiele głębsze i subtelniejsze uczucia. Nasze teksty starają się do nich docierać, nie unikając wątków związanych z uciążliwościami leczenia chorych na nowotwory oraz zachowując dbałość o wiarygodną od strony medycznej merytoryczną zawartość tekstów. Autorami tej publikacji są tak naprawdę sami pacjenci. Ich świadectwa budują wiarę w możliwości współczesnej onkologii oraz wiarę w pozytywną przyszłość każdego chorego, u którego zdiagnozowano raka. Jak napisaliśmy w rozdziale stanowiącym wstęp do całości, zebrane przez nas relacje dają „(…) Czytelnikowi nadzieję odwagę, siłę i dobrą energię, uzmysławiając, że każdego człowieka stać na sprostanie wyjątkowym wyzwaniom, że każdy człowiek może pokonywać najtrudniejsze nawet przeszkody w życiu, by odcisnąć w nim niezwykły i piękny ślad własnego Istnienia.”


Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły