Zarówno prawdziwa, jak i pozorowana akupunktura łagodzi skutki uboczne leków

akupunkturaPowszechnie wiadomo, że leki przeciwnowotworowe powodują u pacjentów szereg działań ubocznych. Okazuje się jednak, że zarówno profesjonalne zabiegi akupunktury, jak i te pozorowane mogą łagodzić skutki uboczne leków dla chorych na raka piersi. Doniesienia te opublikowano na łamach czasopisma Cancer.

Badania nad skutecznością akupunktury

Wyniki badań prowadzonych przez naukowców z amerykańskiego University of Maryland Greenebaum Cancer Center w Baltimore pod kierownictwem dr Ting Bao mogą pomóc lekarzom ulepszyć opiekę nad chorymi na raka. Postawiono pytanie, czy pozorowana akupunktura jest nieskuteczna, czy też daje ona takie same korzyści jak ta prawdziwa.

Naukowcy przebadali 47 osób, które pokonały raka piersi. Poddano ich leczeniu inhibitorami aromatazy, czyli takiemu rodzajowi terapii hormonalnej w leczeniu raka piersi i raka jajnika, która blokuje produkcję estrogenu w tkankach organizmu, zapobiegając w ten sposób nawrotom nowotworu. Badania wykazały, że zarówno rzeczywista, jak i pozorowana akupunktura pomagała zwalczać skutki uboczne leków przeciwnowotworowych u chorych na raka piersi.

Wszyscy pacjenci cierpieli z powodu sztywności i bólu mięśni oraz stawów, co było skutkiem ubocznym ich terapii. Około 50% pacjentów poddano ośmiu cotygodniowym zabiegom profesjonalnej akupunktury, natomiast pozostałe osoby korzystały z zabiegów, które jedynie udawały akupunkturę. W pozorowanej akupunkturze wykorzystano niepenetrujące, cofające się igły, których nie umieszczano w typowych punktach akupunktury.

Wszyscy pacjenci byli zobowiązani do prowadzenia dziennika i notowania uderzeń gorąca. Zapiski wykorzystano do ocenienia, w jakim stopniu skutki uboczne inhibitorów aromatazy zakłócają codzienne czynności pacjentów, między innymi, pracę, sen, nastrój, koncentrację, seksualność, zajęcia w czasie wolnym, relacje z innymi, radość z życia oraz ogólną jakość życia. Pacjenci zgłaszali nasilenie objawów niepożądanych na początku badania oraz w 4, 8 i 12 tygodniu po rozpoczęciu zabiegów akupunktury.

Oba typy akupunktury “pomyślne”!

Wykazano zarówno znaczną poprawę w kwestii nasilenia efektów ubocznych, jak również znaczące zmniejszenie zakłóceń w życiu codziennym pacjentów. Wyniki badań pokazały, że w obu grupach pacjentów wykazano zarówno znaczną poprawę w kwestii nasilenia efektów ubocznych, jak również znaczące zmniejszenie zakłóceń w życiu codziennym pacjentów. Różnice w korzyściach płynących z prawdziwej akupunktury, a pozorowanej były bardzo niewielkie.

“Być może faktycznie nie ma różnic lub być może badana próba była po prostu zbyt mała, żeby wykazać istotne różnice”, zaznacza dr Bao. Co więcej, naukowcy twierdzą, że u pacjentów nie wykazano żadnych skutków ubocznych w żadnym z typów akupunktury. Dr Bao podkreśla: “Jest to o tyle ważne, że inne metody leczenia objawów często mają skutki uboczne, więc pokazanie, że istnieje leczenie bez skutków ubocznych może stanowić duży krok naprzód w leczeniu osób, które pokonały nowotwór”.

Naukowcy zaznaczają, że zabiegi prawdziwej akupunktury pozytywnie wpłynęły na nasilenie i częstość działań niepożądanych znacznie bardziej niż leczenie pozorowane w przypadku Afroamerykanek niż innych kobiet. Spostrzeżenie to może się okazać istotne, gdyż sugeruje, że akupunktura w jednych grupach etnicznych jest bardziej skuteczna niż w innych.

Potrzeba dalszych badań, które obejmowałyby większą grupę chorych, aby dokładniej określić korzyści dla chorych na raka piersi, jakie płyną z akupunktury. Medical News Today niedawno zaprezentował badanie na temat korzyści z programów ćwiczeń przeznaczonych dla osób starszych, które przeżyły raka piersi.

Źródło: http://www.medicalnewstoday.com/articles/270477.php
z angielskiego tłumaczyła: Angelika Paszkot


Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły