W Niemczech rozpoczęto leczenie pacjentów z nowotworami złośliwymi mózgu za pomocą terapii NanoTherm (wywiad)

mózg

Profesor dr med. Roland Goldbrunner jest dyrektorem Kliniki Neurochirurgii Ogólnej i dyrektorem Centrum Neurochirurgii oraz jednym z autorytetów medycznych w tej dziedzinie. Urodził się w 1966 r. w Straubing i studiował medycynę w Ratyzbonie i Würzburgu. Studia ukończył w 1993 r., a profesorem został mianowany w 2001 r. Profesor Goldbrunner pracował w Klinice Neurochirurgii oraz Poradni Przyklinicznej Uniwersytetu w Würzburgu, jak również w renomowanym laboratorium neuroonkologii w Waszyngtonie, D.C. oraz w Klinice Neurochirurgii Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium. W 2009 r. profesor Goldbrunner przyjął posadę na Uniwersytecie w Kolonii.

W Kolonii pacjenci są leczeni przy użyciu urządzenia NanoActivator w ramach badania po wprowadzeniu do obrotu oraz komercyjnie. Jakie są Pana pierwsze wrażenia?

prof. Goldbrunner: Do tej pory mieliśmy bardzo ograniczone doświadczenie związane z zastosowaniem tej metody leczenia. Urządzenie NanoActivator jest dostępne w klinice zalednie od kilku tygodni. Pierwsze wrażenie jest z pewnością bardzo pozytywne, zwłaszcza, że procesy technologiczne przebiegają szczególnie dobrze. Przede wszystkim należy zauważyć, że pacjenci, którzy zgłaszają się na powyższe leczenie, są w absolutnie katastrofalnej sytuacji. Są to zwykle pacjenci, dla których nie ma już innych akceptowalnych opcji leczenia. Pacjenci z tej grupy zwykle przeszli już jeden lub dwa zabiegi chirurgiczne, radioterapię oraz jeden lub dwa cykle chemioterapii. Istnieją inne możliwości, takie jak dodatkowa operacja metodą klasyczną. Jednak z powodu złożoności oraz zakresu takiej operacji uważamy, że jest to metoda dość drastyczna i ryzykowna. Moim zdaniem leczenie metodą NanoTherm jest w takiej sytuacji bardzo atrakcyjną opcją terapeutyczną.

Czy mógłby Pan przedstawić przebieg przykładowego leczenia komercyjnego w Pana klinice?

prof. Goldbrunner: Oczywiście. Jako przykład posłuży nasz pierwszy pacjent komercyjny. Pacjentka ta nie była brana pod uwagę w leczeniu w ramach programu badawczego, ponieważ jej przypadek był szczególny. U pacjentki tej wystąpił nawrót dwóch guzów mózgu jednocześnie. Wykonaliśmy zabieg klasyczny i usunęliśmy jeden z nawrotowych guzów, a guz po drugiej stronie był leczony metodą NanoTherm. W tym przypadku była to jedyna możliwa metoda postępowania, a pacjentka została wypisana do domu w znacznie lepszym stanie niż przy przyjęciu.

Jakie były przesłanki z Pana punktu widzenia przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu terapii NanoTherm u tej pacjentki?

prof. Goldbrunner: Guz leczony przy użyciu terapii NanoTherm był dobrze odgraniczony od zdrowych tkanek, tj. niezbyt duży, o wyraźnej granicy, oraz zlokalizowany w bardzo wrażliwym obszarze kory – w środku obszaru środkowego po lewej stronie. W tym obszarze ryzyko wystąpienia trwałych ubytków neurologicznych po zabiegu klasycznym wynosi do 50%. Z mojego punktu widzenia podejmowanie ryzyka wyższego niż 5% jest dyskusyjne – należy szczególnie dokładnie rozważyć taką decyzję. Ponadto na podstawie trzech kolejnych badań metodą rezonansu magnetycznego stwierdziliśmy, że guz rośnie bardzo szybko. Konieczne było niezwłoczne działanie. Tempo wzrostu guza było za szybkie dla tradycyjnej chemioterapii lub radioterapii, a operacja chirurgiczna była zbyt ryzykowna. Terapia NanoTherm była więc najlepszym wyborem w tej sytuacji.

Jak dokładnie wyglądało takie leczenie?

prof. Goldbrunner: Wykonaliśmy zabieg stereotaktyczny polegający na iniekcji do wnętrza guza nanocząstek zawierających żelazo. Udało się nam bardzo dokładnie pokryć całe wnętrze guza podczas tego zabiegu, co jest bardzo ważne dla powodzenia tej terapii. Następnie w okresie trzech tygodni leczenia wykonaliśmy sześć jednogodzinnych cykli nagrzewania wstrzykniętych cząstek za pomocą źródła pola magnetycznego do temperatury około 65–70°C.

Jaki był wynik leczenia?

prof. Goldbrunner: Wykonaliśmy badanie PET (pozytonowa tomografia emisyjna, rodzaj tomografii komputerowej przedstawiającej metabolizm guza), ponieważ po wstrzyknięciu nanocząstek tlenku żelaza nie można wykonać badania metodą rezonansu magnetycznego. Badanie PET wykazało całkowite zatrzymanie aktywności guza nowotworowego. To był dokładnie taki rezultat, jaki chcieliśmy osiągnąć. Oznacza to, że guz leczony przy użyciu terapii NanoTherm zniknął w całości bezpośrednio po zastosowaniu leczenia. Nie oznacza to oczywiście, że pacjentka została wyleczona, a jedynie, że nie możemy przy pomocy dostępnych badań znaleźć śladów guza. Jednak jest to dokładnie taki wynik, który chcielibyśmy zawsze uzyskiwać po zastosowaniu leczenia.

Jakie były działania niepożądane leczenia?

prof. Goldbrunner: Po pierwszej sesji terapii w urządzeniu NanoActivator u pacjentki wystąpił niewielki obrzęk otaczającej tkanki mózgowej. Wystąpiło także nasilenie zmęczenia i bólów głowy. Są to działania niepożądane, które występują również po radioterapii oraz niekiedy po zabiegu chirurgicznym i mogą być skutecznie kontrolowane za pomocą terapii kortykosteroidami. U pacjentki nie wystąpiły jakiekolwiek inne objawy po kolejnych pięciu sesjach leczenia.

Oczywiście trudno jest wyciągać wnioski na podstawie ograniczonej liczby przypadków. Czy może Pan jednak wstępnie ocenić tę terapię?

prof. Goldbrunner: Terapia jest dość łatwa do przeprowadzenia i uzyskaliśmy najlepszy możliwy jej wynik. Jest to najistotniejszy fakt. Obecnie wiążemy bardzo duże nadzieje z dalszym stosowaniem tej procedury.

Ile kosztuje leczenie tą metodą?

prof. Goldbrunner: W naszej klinice leczenie obejmuje zabieg stereotaktyczny, procedurę oraz inne wymagane działania, tj. pobyt w szpitalu oraz sesje z użyciem urządzenia NanoActivator. Koszt wynosi około 15 000–20 000 EUR. Cena leku nie jest wliczona (uwaga: jedna fiolka o objętości 10 ml, wystarczająca dla jednego pacjenta, jest wyceniana przez firmę MagForce AG na 20 000 EUR). Dla pacjentów leczonych za pomocą urządzenia NanoActivator i niebiorących udziału w leczeniu w ramach programu badawczego obowiązuje model opłat za użycie. W sumie koszt terapii NanoTherm z użyciem urządzenia NanoActivator wynosi 40 000 EUR, co w porównaniu do innych metod jest wartością umiarkowaną. Leczenie chirurgiczne kosztuje pomiędzy 10 000 a 15 000 EUR. Ponadto należy doliczyć koszt chemioterapii, który wynosi do 10 000 EUR za miesiąc. Koszt innych metod postępowania kształtuje się na poziomie około 20 000 EUR miesięcznie.

Jeśli jesteś zainteresowany leczeniem metodą NanoTherm, wyślij wiadomość na info@alivia.org.pl. Dysponujemy kwestionariuszem, który pozwoli określić, czy zostaniesz zakwalifikowany do terapii, a w przypadku kwalifikacji zapewniamy pomoc w tłumaczeniu dokumentacji medycznej oraz kontakt z koordynatorem z ośrodka w Niemczech.


Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły