Światowy Kongres Diagnostyka i Leczenie Raka Piersi

sis congress

Senologic International Society (SIS) i Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi zaprasza na XIX Światowy Kongres SIS, który odbędzie się w dniach 5-8 maja 2016 r. w Warszawie.

W nawiązaniu do poprzednich konferencji, XIX Światowy Kongres SIS skupia się na najnowszych innowacjach i dynamice klinicznej dotyczącej diagnostyki piersi.

To pierwszy kongres SIS, który odbędzie się w Polsce, w Warszawie, w hotelu HILTON 4* w centrum miasta.

Kolejny raz kongres skupia na sobie bardzo duże zainteresowanie w kręgach światowej onkologii. Wykłady oraz warsztaty organizowane w trakcie kongresu przedstawiają najnowsze doniesienia i osiągnięcia z zakresu zarówno kompleksowego leczenia nowotworów piersi, w tym chirurgii, chemioterapii i radioterapii, jak również późniejszej opieki nad chorymi i poprawy standardu ich życia.

Współorganizatorem kongresu  jest “Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi“, prowadzone przez Pana Profesora Tadeusza Pieńkowskiego.

Program konferencji znajduje się na stronie: siscongress.org

Dla uczestników z Polski istnieje możliwość zwolnienia z części opłaty rejestracyjnej w wysokości 50%. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny: 533 783 303 / 22 851 67 05.

Informacje o sis congress


Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły