Radykalna operacja nie zmniejsza ryzyka wznowy miejscowej raka piersi

rak piersi

Rak piersi jest jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych występujących u kobiet. Przez wiele lat radykalna operacja wydawała się bardzo rozsądnym rozwiązaniem. W ciągu ostatnich kilku dekad pojawiły się jednak dane wskazujące, że bardziej rozległa operacja niekoniecznie zmniejsza ryzyko nawrotów miejscowych w przypadku tego raka.

Czynniki ryzyka powstania miejscowej wznowy mogą pełnić ważną rolę w podejmowaniu decyzji o wyborze metody leczenia u pacjentek z rakiem piersi. Decyzję tę można zoptymalizować po określeniu grup chorych obciążonych wysokim ryzykiem wznowy. Obecnie odbywa się to głównie na podstawie czynników klinicznych, histopatologicznych oraz kilku wskaźników immunohistochemicznych (status receptora estrogenu, progesteronu i HER2). Prowadzi się też badania nad ekspresją genów, które mogą wyjaśnić różnice w rokowaniu, ryzyku wystąpienia miejscowego nawrotu oraz w odpowiedzi na zastosowanie różnych metod leczenia (uzupełniającego leczenia systemowego i radioterapii). Ze względu jednak na zmienność podtypów raka piersi i masy nowotworu pozostałej po operacji dokładne określenie ryzyka wznowy jest złożone.

Badania prowadzone w ostatnich latach wskazują, że tym co ma wpływ na pojawienie się nawrotu jest biologia nowotworu oraz zastosowane leki a radykalna operacja często nie zmniejsza ryzyka wznowy.

Doktor Morrow omówił 10-letnie wskaźniki wznowy miejscowej oparte na receptorze estrogenu (ER), receptorze progesteronu (PR) i statusie HER2. Pacjenci z nowotworami typu ER / PR – dodatnie, HER2 – ujemne mieli znacznie mniejsze prawdopodobieństwo wznowy niż pacjenci z potrójnie ujemnym typem choroby.

Biologia nowotworu wpływa nie tylko na wskaźnik pojawienia się wznowy miejscowej ale także określa czas, w jakim może się pojawić. W bardziej agresywnych podtypach wskaźnik wznowy miejscowej osiąga wartości szczytowe po pięciu latach z niewielkimi zmianami lub bez zmian później.

U pacjentów, którzy przeszli operację oszczędzającą pierś przed wprowadzeniem na rynek leku trastuzumabu, wznowa miejscowa w ciągu 3 lat pojawiała się u 7% pacjentek. Liczba ta spadła do 1% u pacjentów w późniejszym badaniu, którzy otrzymywali trastuzumab; prawie identyczny spadek wznów obserwowano u pacjentów poddanych mastektomii.

Dr Morrow zwraca też uwagę, że kiedyś przeprowadzano operacje usunięcia guza bez zachowania marginesów, a badania obrazowe były słabej jakości. Ryzyko nawrotu zależało od tego, ile tkanki nowotworowej pozostawiono i mastektomia w tych czasach faktycznie zmniejszała ryzyko miejscowej wznowy. Obecnie jednak, ryzyko nawrotu znacznie się zmniejszyło dzięki zastosowaniu lepszych leków. Większe ryzyko nawrotu dotyczy obecnie osób mających bardziej agresywne typy raka piersi a bardziej rozległa operacja nie wpływa na zmniejszenie ryzyka wznowy.

Autor: Agata Ernst

Źródła:

Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły