Pora spożywania kolacji ma związek z zachorowaniem na nowotwór piersi i prostaty

zegarek

W dzisiejszych czasach mało kto zwraca uwagę na porę spożywania posiłków a o ich ilości już nie wspomnę. Każdy zazwyczaj skupia się na pracy. Brakuje czasu dla „samego siebie”. Zapomina się o sprawach ważnych i tych najważniejszych. Niektórzy nie spożywają śniadania, inni z kolei spożywają kolację zbyt późno – i to jest właśnie błąd. Dlaczego należy kontrolować godzinę i nie spożywać kolacji zbyt późno? Otóż, pora spożywania kolacji ma bardzo duże znaczenie dla zdrowia. Zbyt późne spożywanie kolacji zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwór piersi i prostaty.

Badanie, które opublikowane zostało w „International Journal of Cancer” miało na celu sprawdzenie, czy czas posiłków może mieć wpływ na rozwój nowotworu piersi i prostaty. Wzmożona aktywność w nocy, na przykład praca, zmiana rytmu zegaru biologicznego mają również bardzo duży wpływ na rozwój tych nowotworów.

Kilka słów o badaniu

Badanie stanowiło część projektu MCC – Spain. W analizie uwzględniono 621 przypadków nowotworu prostaty i 1205 przypadków nowotworu piersi oraz 872 zdrowych mężczyzn i 1321 zdrowych kobiet. Uczestnicy badania wypełniali między innymi kwestionariusze dotyczące nawyków żywieniowych, pór posiłków, nawyków związanych ze snem, chronotypu, jak również działań, które mają na celu zapobieganie nowotworom.

Okazało się, że spożywanie kolacji przed godziną 21:00 lub minimum dwie godziny przed snem miało związek z blisko o 20%  mniejszym ryzykiem nowotworu piersi oraz prostaty w porównaniu z osobami, które spożywały kolację po 22:00 lub krótko przed snem.

Wnioski

Wczesne spożywanie kolacji, jak również dłuższa przerwa pomiędzy kolacją a snem zmniejsza zdecydowanie ryzyko nowotworu. Należy zwrócić uwagę na fakt, że zakłócenie zegara biologicznego ma również bardzo niekorzystny wpływ na zdrowie a co za tym idzie zwiększa się prawdopodobieństwo zachorowania na nowotwór.

Należy pamiętać, że na rozwój nowotworu wpływa wiele innych czynników, nie tylko pora spożywania posiłków, czy praca na zmiany i zakłócanie jednocześnie zegara biologicznego. Nie na wszystkie czynniki mamy wpływ. Starajmy się zatem spożywać kolację o wczesnych porach i zwracajmy uwagę, o której kładziemy się spać.

Autor: Agata Ernst

Źródło: onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ijc.31649


Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły