Pembrolizumab zarejestrowany do leczenia opornego i nawracającego chłoniaka Hodgkina

ilustracja chłoniaka hodgkina

Trwa dobra passa pembrolizumabu – tym razem amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) po raz pierwszy zaaprobowała jego stosowanie w chorobie hematologicznej. Preparat zostanie zarejestrowany w trybie przyspieszonym do leczenia opornej lub nawracającej mimo zastosowania przynajmniej 3 linii terapeutycznych ziarnicy złośliwej (chłoniaka Hodgkina) u pacjentów dorosłych i pediatrycznych.

O decyzji FDA przesądziły wyniki badania KEYNOTE-087. Objęło ono 210 dorosłych pacjentów, których wcześniej średnio 4 razy poddawano leczeniu, w tym chemioterapii brentuksymabem vedotinem, radioterapii lub autologicznemu przeszczepieniu komórek macierzystych.

Pembrolizumab w dawce 200 mg podawano co 3 tygodnie do momentu progresji choroby, wystąpienia poważnych działań niepożądanych lub nieprzerwanie przez 2 lata. Na leczenie odpowiedziało 69% chorych, w tym 47% częściowo, a u 22% uzyskano całkowitą remisję. Odpowiedź utrzymywała się przez średnio 11,1 miesięcy.

Choć nie przeprowadzono podobnego badania na dzieciach, FDA zdecydowało zarejestrować lek także u nich, licząc na równie wysoką skuteczność. Najpierw jednak u 40 pacjentów pediatrycznych, którym podawano pembrolizumab z innych wskazań, oceniono bezpieczeństwo preparatu. Zaobserwowano podobne działania niepożądane jak w badaniu KEYNOTE-087, tj. najczęściej zmęczenie, podwyższoną temperaturę ciała, kaszel, bóle mięśniowo-kostne, wysypkę i podwyższoną aktywność transaminaz.

Niestety zdarzały się również poważniejsze skutki uboczne, takie jak zapalenie płuc, błony naczyniowej oka, szpiku czy mięśnia serca, zaburzenia funkcji tarczycy i neuropatia obwodowa. Odnotowano także zgon pacjenta, który po terapii pembrolizumabem przebył allogeniczne (tj. od dawcy zewnętrznego) przeszczepienie komórek macierzystych i rozwinął chorobę przeszczep przeciw gospodarzowi (GVHD). Skłoniło to FDA do zastrzeżenia, że bezpieczeństwo stosowania pembrolizumabu u chorych poddawanych takim przeszczepieniom wymaga dalszych badań, a lekarze powinni ze szczególną uwagą wypatrywać u nich chorób mediowanych immunologicznie, m. in. GVHD, choroby zarostowej żył wątrobowych czy zespołów gorączkowych wymagających podawania leków sterydowych.

Na skutek decyzji FDA ziarnica złośliwa dołączyła do grupy chorób (obejmującej raka płuc, głowy i szyi, czerniaka i raka urotelialnego), w których pembrolizumab stanowi nową – i często ostatnią – opcję terapeutyczną. Trwają już badania nad potwierdzeniem skuteczności tego leku w kolejnych chorobach nowotworowych, jednak na ich wyniki będzie trzeba jeszcze poczekać.

Autor: Karolina Mruk

Źródła:

Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

TAGI

Powiązane artykuły