Pembrolizumab w leczeniu przerzutowego czerniaka

diagnoza czerniak

Trwała i kompletna remisja choroby po odstawieniu leczenia Pembrolizumabem.

Jak podaje Journal of Clinical Oncology (Dziennik Onkologii Klinicznej), w Fazie I badań klinicznych nad terapią pembrolizumabem (lek Keytruda), przeprowadzonych w Instytucie Gustava Roussy we Francji, u 16% pacjentów (105 osób), udało się uzyskać trwałą i kompletną remisję choroby nowotworowej przez dłuższy czas po odstawieniu leku.

Po średnio 43 miesiącach od zakończenia terapii, 92 ze 105 pacjentów (87,6%) nadal nie miało żadnych objawów choroby.

U 91 pacjentów zakończono leczenie pembrolizumabem a u 67 z nich (63,8%) kontynuowano obserwacje bez podawania dodatkowych leków antynowotworowych. Pośród tych 67 pacjentów, średni czas leczenia przed uzyskaniem pozytywnych wyników terapii wynosił 3 miesiące a czas do uzyskania kompletnej remisji 13 miesięcy. Średni czas leczenia po uzyskaniu całkowitej remisji wyniósł dodatkowych 7 miesięcy.

U 90,9% pacjentów z remisja, średnia przeżycia bez oznak choroby (całkowita i kompletna remisja) wyniosła 24 miesiące.

Konkluzje z przeprowadzonych badań klinicznych są następujące: “Pacjenci z przerzutowym czerniakiem mogą mieć długotrwałą, kompletną remisję choroby po zakończeniu terapii pembrolizumabem, a niski odsetek nawrotu choroby daje nadzieję na całkowite wyleczenie u niektórych pacjentów. Mechanizmy długotrwałej i całkowitej remisji wymagają dalszych badań. “

Autor: Dorota Cichańska

Źródło: www.ascopost.com/issues/june-10-2018/pembrolizumab-in-metastatic-melanoma/


Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły