Pembrolizumab w leczeniu przerzutowego czerniaka

diagnoza czerniak

Trwała i kompletna remisja choroby po odstawieniu leczenia Pembrolizumabem.

Jak podaje Journal of Clinical Oncology (Dziennik Onkologii Klinicznej), w Fazie I badań klinicznych nad terapią pembrolizumabem (lek Keytruda), przeprowadzonych w Instytucie Gustava Roussy we Francji, u 16% pacjentów (105 osób), udało się uzyskać trwałą i kompletną remisję choroby nowotworowej przez dłuższy czas po odstawieniu leku.

Po średnio 43 miesiącach od zakończenia terapii, 92 ze 105 pacjentów (87,6%) nadal nie miało żadnych objawów choroby.

U 91 pacjentów zakończono leczenie pembrolizumabem a u 67 z nich (63,8%) kontynuowano obserwacje bez podawania dodatkowych leków antynowotworowych. Pośród tych 67 pacjentów, średni czas leczenia przed uzyskaniem pozytywnych wyników terapii wynosił 3 miesiące a czas do uzyskania kompletnej remisji 13 miesięcy. Średni czas leczenia po uzyskaniu całkowitej remisji wyniósł dodatkowych 7 miesięcy.

U 90,9% pacjentów z remisja, średnia przeżycia bez oznak choroby (całkowita i kompletna remisja) wyniosła 24 miesiące.

Konkluzje z przeprowadzonych badań klinicznych są następujące: “Pacjenci z przerzutowym czerniakiem mogą mieć długotrwałą, kompletną remisję choroby po zakończeniu terapii pembrolizumabem, a niski odsetek nawrotu choroby daje nadzieję na całkowite wyleczenie u niektórych pacjentów. Mechanizmy długotrwałej i całkowitej remisji wymagają dalszych badań. “

Autor: Dorota Cichańska

Źródło: www.ascopost.com/issues/june-10-2018/pembrolizumab-in-metastatic-melanoma/

Powiązane artykuły