Ogólnopolska kampania „Przełomowe terapie. Klucz do rozwoju medycyny”

przełomowe terapie

Czy pacjenci w Polsce mają dostęp do innowacyjnego leczenia? Które opcje terapeutyczne faktycznie można nazwać przełomowymi? Jaką rolę w leczeniu chorób nowotworowych odgrywa immunoterapia oraz terapie ukierunkowane molekularnie? W jaki sposób pacjenci mogą wyszukać badania kliniczne? I co tak naprawdę dla chorych oznacza przełom w leczeniu?

Na te oraz wiele innych pytań znajdziecie odpowiedź w kampanii edukacyjnej The Point „Przełomowe terapie. Klucz do rozwoju medycyny”, która już dziś ukazała się w Gazecie Wyborczej. Partnerami Merytorycznymi tegorocznej edycji zostali: Fundacja Alivia, Uczelnia Łazarskiego, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych oraz Fundacja Nadzieja.

Partnerem medialnym kampanii został MedOnet.

Na temat szans i wyzwań związanych z przełomowymi terapiami wypowiadają się:

  • Prof. Dariusz M. Kowalski
  • Prof. Joanna Chorostowska- Wynimko
  • Prof. Tadeusz Pieńkowski
  • Lek. Izabela Łasińska
  • Ministerstwo Zdrowia – Wiceminister Zdrowia, Marcin Czech
  • Uczelnia Łazarskiego – Dr Jerzy Gryglewicz
  • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych – Aleksandra Rudnicka
  • Fundacja Alivia – Wojciech Wiśniewski
  • Fundacja Nadzieja – Joanna Konarzewska- Król

Więcej na:

wpunktozdrowiu.pl/wp-content/uploads/2018/11/przelomowe_terapie.pdf


Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły