Odkrycie nowej strategii leczenia raka jajnika

struktura dna

Rak jajnika to śmiertelny nowotwór o ograniczonej możliwości leczenia, a rokowania dla kobiet z niektórymi podtypami tego raka są szczególnie złe. Obecnie, najnowsze badanie przynosi nadzieję w postaci terapii celowanej przeznaczonej dla wyjątkowo agresywnych postaci choroby.

Istnieje kilka podtypów raka jajnika – w zależności od typu tkanek i komórek zaangażowanych. Jednym z nich jest rak jasnokomórkowy jajnika (ovarian clear cell carcinoma), który dotyka 10% chorych na raka jajnika w Stanach Zjednoczonych oraz około 20% pacjentów w Azji.

Podczas, gdy u chorych na raka jajnika początkowo pojawia się odpowiedź na standardową chemioterapię opartą na platynie, wskaźnik odpowiedzi dla osób z rakiem jasnokomórkowym jajnika jest zazwyczaj niski i, niestety, nie istnieją obecnie żadne skuteczne terapie alternatywne. Naukowcy z Instytutu Wistar w Filadelfii mają nadzieję, że to właśnie ich odkrycie utoruje drogę nowym, bardzo potrzebnym sposobom leczenia. Ich badanie, opublikowane w czasopiśmie Nature Medicine, lokuje terapię raka jajnika w nowej, rozwijającej się dziedzinie – terapii spersonalizowanej.

Celem jest skuteczne zahamowanie progresji raka jajnika w sposób spersonalizowany.

Autor do korespondencji, Rugang Zhang, profesor nadzwyczajny z Wistar’s Gene Expression and Regulation Program, twierdzi, iż ich badanie analizuje cel molekularny zależny od genotypu pacjenta, który pozwoli na skuteczne zahamowanie progresji raka jajnika w sposób spersonalizowany. I dodaje:

“U pacjentów z tym szczególnym podtypem nowotworu (rak jasnokomórkowy jajnika), właśnie to nowo odkryte ukierunkowane podejście może doprowadzić do pierwszej skutecznej terapii celowanej, jaką kiedykolwiek mieliśmy.”

Prof. Zhang wraz ze współpracownikami zajmowali się badaniami nad genem remodelującym chromatynę, zwanym ARID1A, którego mutacja związana jest z różnymi nowotworami. ARID1A pozwala chromatynie – strukturze białkowej, która ciasno upakowuje DNA wewnątrz komórek – rozluźnić się na tyle, aby komórki mogły odczytywać informację genetyczną, mówiącą im co mają robić. Jest to ważne, aby zapobiec przekształceniu się ich w komórki nowotworowe. Ostatnie badania wykazały, iż ARID1A jest genem zmutowanym u ponad połowy pacjentek dotkniętych rakiem jasnokomórkowym jajnika. W rzeczywistości, właśnie ten gen posiada jeden z najwyższych wskaźników mutacji pośród wszystkich rodzajów raka jajnika.

Opracowując nowy sposób leczenia, zespół skupiał się na interakcji pomiędzy zmutowanym genem ARID1A i EZH2 – enzymem, który pomaga w upakowaniu DNA w strukturze chromatyny. W przypadku występowania tej interakcji, wydaje się, że geny w regionach upakowanych są wyłączone, co z kolei blokuje instrukcje zawarte w DNA konieczne do wytwarzania białek zwalczających komórki guza.

Podczas, gdy normalne komórki wymagają pewnego poziomu EZH2, nadmiar tego hormonu był związany z progresją wielu nowotworów, w tym jasnokomórkowego raka jajnika.

Badanie analizowało możliwość hamowania enzymu EZH2 jako metoda leczenia raka u pacjentów z mutacją w genie ARID1A. Naukowcy potwierdzili, iż może być to obiecujące rozwiązanie na przyszłość, jeśli rak jajnika z mutacją ARID1A okaże się wrażliwy na inhibicję EZH2.

Ważnym momentem całego procesu badawczego było odkrycie, iż zablokowanie EZH2 spowodowało regresję nowotworu jajnika z mutacją ARID1A. Nie miało to jednak żadnego wpływu na guzy jajnika z normalnym lub niezmutowanym ARID1A.

Zespół podsumowuje:

Nasze dane wskazują, iż farmakologiczna inhibicja EZH2 stanowi nową strategię leczenia nowotworów posiadających mutację ARID1A.

Naukowcy wierzą, że ich wyniki będą miały daleko idące skutki i zaznaczają, że inhibitory EZH2 są obecnie dopiero w fazie badań klinicznych.

Źródło: www.medicalnewstoday.com/articles/289534.php
Z angielskiego tłumaczyła: Julia Kowalska


Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły