Objawy nowotworu mózgu

skany mózgu

Na nowotwory złośliwe mózgu (błędnie zwane rakiem mózgu) i innych części ośrodkowego układu nerwowego zapada w Polsce ok. 2900 osób rocznie. Większość – ok. 70-80% nowotworów złośliwych tego układu to glejaki.

Objawy nowotworów ośrodkowego układu nerwowego zależą głównie od lokalizacji guza i charakteru jego wzrostu. Można je podzielić na dwie grupy. Pierwsza to objawy neurologiczne, bezpośrednio wynikające ze wzrostu nowotworu. Mogą być to zaburzenia osobowości, zaburzenia świadomości, porażenia lub niedowłady, afazja (zaburzenia funkcji językowych), ataksja (zaburzenia koordynacji ruchowej). Mogą pojawić się też zaburzenia hormonalne, utrata węchu lub napady padaczkowe.

Druga grupa objawów wynika ze zwiększonego ciśnienia śródczaszkowego i obejmuje ból głowy (uogólniony lub za oczami, czasami pojawiający się rano lub budzący ze snu), poranne nudności i wymioty oraz zaburzenia widzenia.

W przypadku podejrzenia nowotworu mózgu wykonuje się tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny. W niektórych przypadkach stosuje się również badanie PET, angiografię lub badania uzupełniające, np. badanie okulistyczne, audiometria, EEG, badanie płynu mózgowo-rdzeniowego.

Autor: Maja Kochanowska

Źródła:

Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły