Obiecująca terapia II rzutu w rozsianym raku jajnika

jajniki

Naukowcy z Uniwersytetu Indiana przeprowadzili badanie z wykorzystaniem eksperymentalnego schematu połączenia karboplatyny z decitabiną u pacjentek z zaawansowanym stadium raka jajników, u których była wcześniej stosowane leczenie karboplatyną i wystąpiła lekooporność. 17 pacjentek z postępującym rozsianym i zaawansowanym rakiem jajników zostało zakwalifikowanych do badania. Odpowiedź na leczenie wystąpiła u 70% pacjentek. U 12 pacjentek postęp choroby spowolnił lub się zatrzymał, u jednej pacjentki udało się uzyskać odpowiedź całkowitą – zmiany nowotworowe zanikły. Nawrót choroby następował średnio po 336 dniach.

Rak jajnika to agresywny i trudny do leczenia nowotwór. Karboplatyna jest najskuteczniejszym chemioterapeutykiem stosowanym w jego leczeniu, ale komórki nowotworowe pacjentek, u których jest stosowana z czasem stają się na nią odporne. Gdy pojawiała się lekooporność, szanse na przeżycie powyżej roku do tej pory były niewielkie, ponieważ nie było skutecznego leczenia drugiego rzutu. Teraz jest szansa, że się to zmieni. Naukowcy, którzy prowadzili badanie są zainteresowani powtórzeniem go na większej próbie pacjentek.


Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły