Nowy paradygmat w leczeniu nowotworów nosogardła

gardło

Wynik przeprowadzonych w Chinach losowych badań klinicznych pokazał, że podstawowa terapia gemcytabiną w skojarzeniu z cisplatyną może przedłużyć przeciętny czas przeżycia pacjentów bez progresji nowotworu o 1,5 miesiąca i wydłużyć przeciętny całkowity czas przeżycia o 9 miesięcy.

Doktor Li Zhang, profesor onkologii z Centrum Chorób Onkologicznych Uniwersytetu Sun Yat-sen z Guangdong, prezentując wyniki na dorocznym zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Badań Klinicznych w 2016 roku, powiedział, że przeprowadzona 3 faza badań osiągnęła założony cel, pokazując znacznie lepsze wyniki w porównaniu do powszechnie stosowanego schematu leczenia 5-FU/cisplatyną i może przyczynić się do wypracowania nowego schematu podstawowego leczenia nawracających lub rozsianych nowotworów nosogardła. Zgodził się z nim inny ekspert w tej dziedzinie, doktor Robert Haddad z Centrum  Nowotworów Głowy i Szyi Instytutu Onkologicznego Dana Farber w Bostonie.

Chociaż wczesne stadium choroby nowotworowej w obrębia jamy nosowo-gardłowej cechuje się wysokim wskaźnikiem wyleczeń, prognozy dla nawracających lub rozsianych guzów są złe a przeciętna długość przeżycia była do tej pory szacowana na poziomie 20 miesięcy. Przy zastosowaniu nowej terapii średnia długość przeżycia wydłuża się średnio do 29 miesięcy.

Ostatnie badania kliniczne zostały przeprowadzone w 22 ośrodkach na terenie Chin. Około 80% partycypujących w badaniu było mężczyznami w wieku średnio 47 lat, z których znaczna część miała pozytywny wynik badania na wirusa Epsteina – Barra.

Autor: Dorota Cichańska

Źródło: www.clinicaloncology.com/Head-and-Neck-Cancers/Article/08-16/New-Paradigm-Proposed-for-Nasopharyngeal-Cancer-Rx/37534


Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły