Nowy lek w nowotworach neuroendokrynnych trzustki zatwierdzony

trzustka

SUTENT (R) (Sunitynib) otrzymał europejskie zatwierdzenie nowego wskazania w leczeniu postępującego nowotworu neuroendokrynnego trzustki (ang. NET)

Pfizer Ltd ogłosił, że Komisja Europejska zatwierdziła SUTENT®  do leczenia nieoperacyjnych lub z przerzutami, dobrze zróżnicowanych nowotworów neuroendokrynnych trzustki z progresją choroby u dorosłych. Doświadczenie z sunitynibem jako lekiem pierwszego rzutu jest wciąż niewielkie, jako że ten nowotwór trzustki występuje wyjątkowo rzadko, zazwyczaj u osób w wieku od 40 do 60 lat. Sunitynib jest pierwszym od 25 lat lekiem zatwierdzonym przez Komisję Europejską w leczeniu pacjentów z guzami neuroendokrynnymi trzustki.

Zgoda ta oparta jest na wynikach badań randomizowanych 3 fazy, przeprowadzonych na 171 pacjentach, które wykazały, że sunitynib ponad dwukrotnie wydłużył czas do progresji choroby lub zgonu.

Dotychczasowe możliwości leczenia były mocno ograniczone, a rokowania chorych na zaawansowany neuroendokrynny nowotwór trzustki bardzo niepewne.

Sunitynib jest również dopuszczony do leczenia nieoperacyjnego dobrze zróżnicowanego zaawansowanego i / lub przerzutowego nowotworu neuroendokrynnego trzustki na Filipinach, w Szwajcarii, Kolumbii i Korei.

Źródło: www.medicalnewstoday.com/articles/211427.php


Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły