Nowy lek dla dorosłych pacjentów z ostrą białaczką szpikową

tabletki

Pod koniec listopada 2018 r, FDA (Federalna Agencja Leków w USA), zarejestrowała nowy lek w postaci tabletek, o nazwie Xospata (gilteritinib). Terapia tym lekiem ma być przeznaczona dla osób z mutacją genu FLT3 z nawrotem choroby lub tych, u których inne terapie nie były skuteczne.

Około 25 – 30% pacjentów z ostrą białaczką szpikową ma mutacje genu FLT3. Te właśnie mutacje są związane ze szczególnie agresywną formą choroby i większym ryzykiem jej nawrotu. Xospata celuje w ten gen i jest pierwszym tego typu lekiem, który może być stosowany w pojedynkę.

Ostra białaczka szpikowa (AML – acute myeloid leukemia) to nowotwór układu krwiotwórczego, który w szybki i agresywny sposób wypiera normalne komórki w szpiku kostnym i krwi, powodując ich zbyt niską ilość i w rezultacie narażając chorego na częste transfuzje krwi.

Efektywność Xospaty była przebadana na próbie 138 pacjentów z nawrotem choroby lub chorobą nie poddającą się leczeniu, z potwierdzoną mutacja FLT3. 21% chorych poddanych leczeniu uzyskało całkowitą remisję, bez oznak choroby i z całkowitym lub częściowym powrotem do normalnego obrazu krwi. Ze 106 osób, które  na początku leczenia wymagały transfuzji czerwonych krwinek lub płytek krwi, po rozpoczęciu leczenia Xospatą 31% nie musiało być poddawanych transfuzji przez okres minimum 56 dni.

Typowe efekty uboczne zgłaszane przez pacjentów w teście klinicznym to bóle mięśni i stawów, uczucie zmęczenia oraz podwyższone poziomy enzymów wątrobowych. Osoby poddawane terapii powinny być monitorowane w zakresie odwracalnego syndromu encefalopatii,  charakteryzującego się bólami głowy, napadami padaczki, konfuzją i zaburzeniami wzroku a także pod kątem zaburzeń rytmu serca. Lek nie powinien być podawany kobietom ciężarnym, gdyż może prowadzić do uszkodzeń płodu. W rzadkich przypadkach podawanie leku może skutkować gorączką, kaszlem, problemami z oddychaniem, przybieraniem na wadze lub gromadzeniem się płynu w płucach.

FDA przyznało licencję na produkcję leku firmie Astellas Pharma.

Autor: Dorota Cichańska

Źródło: www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm627072.htm


Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

TAGI

Powiązane artykuły