Nowy inhibitor kinaz zależnych od cyklin zaaprobowany do leczenia rozsianego raka piersi

rak piersi

Kolejna dobra wiadomość dla cierpiących na raka piersi HR(+)/HER2(-). Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła kolejny lek w terapii zaawansowanych i rozsianych nowotworów z obecnością receptorów dla hormonów płciowych i brakiem ekspresji receptorów ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2.

Abemaciclib to już trzeci, po palbociclibie i ribociclibie, zaaprobowany przez FDA przedstawiciel rodziny inhibitorów zależnych od cyklin kinaz 4 i 6. Kryjący się pod nazwą handlową „Verzenio” preparat ma być stosowany jako monoterapia u kobiet, które uprzednio, już po rozsiewie nowotworu, zostały poddane chemio- i hormonoterapii, a także w połączeniu z fulwestrantem u pacjentek, u których doszło do progresji choroby mimo wcześniejszej hormonoterapii.

Rejestracja w pierwszym wskazaniu została poparta wynikami badania MONARCH 1, w którym 132 pacjentkom podawano co 12 godzin 200 mg Verzenio aż do mementu postępu choroby lub wystąpienia nieakceptowalnych dla chorej działań niepożądanych. Średni czas przeżycia wolny od progresji wyniósł 6 miesięcy, a całkowity czas przeżycia – 17,7 miesiąca. U 19,7% chorych masa nowotworu zmniejszyła się po podaniu leku, a korzystna odpowiedź utrzymywała się średnio przez 8,6 miesiąca.

Drugie wskazanie opiera się z kolei na rezultatach badania klinicznego MONARCH 2. 669 pacjentek losowo przydzielono do grupy fulwestrantu i abemaciclibu lub fulwestrantu i placebo. Niemal połowa chorych otrzymujących Verzenio zareagowała na leczenie, w tym u 3,5% odnotowano całkowitą remisję, a odpowiedź utrzymywała się średnio przez 25,6 miesiąca. Co więcej, w pierwszej grupie czas przeżycia wolny od progresji choroby był o ponad 7 miesięcy dłuższy.

W obu badaniach obserwowano podobne działania niepożądane abemaciclibu. Należały do nich biegunka, neutropenia, zmęczenie, zmniejszenie apetytu i nudności, z czego dwa pierwsze miewały gwałtowny przebieg.

Abemaciclib otrzymał już od FDA statusy terapii przełomowej i oceny priorytetowej, ale na tym nie kończy się jego dobra passa. Opublikowano już bowiem wyniki badania MONARCH 3, które dowodzi, że nowy lek w połączeniu z inhibitorem aromatazy sprawdza się również jako terapia pierwszego rzutu u pacjentek po menopauzie z zaawansowanym rakiem piersi HR(+)/HER2(-). Na szczegółowe dane przyjdzie jeszcze poczekać, ale wstępne wyniki pokazują, iż w porównaniu z grupą placebo i inhibitora aromatazy, leczenie skojarzone z abemaciclibem znacznie wydłuża czas przeżycia wolny od progresji, a odsetek odpowiedzi na terapię jest wyższy o 15%.

Jeśli abemaciclib jako terapia pierwszego rzutu również zyska przychylność FDA, jego pozycja dodatkowo się umocni. Jednak już teraz rola nowego inhibitora cyklinozależnych kinaz 4 i 6 w leczeniu hormonozależnego raka piersi jest niepodważalna.

Autor: Karolina Mruk

Źródła:

Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły