Nowe szanse na leczenie potrójnie ujemnego raka piersi

rak piersi

W dzisiejszych czasach coraz więcej mówi się na temat nowotworu piersi. Generalnie można wyróżnić kilka podtypów tego nowotworu, które różnią się cechami genetycznymi, morfologicznymi oraz przebiegiem choroby. Rozróżnienie podtypów jest bardzo istotne aby podjąć konkretne i właściwe decyzje terapeutyczne, jak również odpowiednie metody leczenia. Jednym z podtypów raka piersi jest potrójnie ujemny nowotwór piersi (TNBC) – jedna z bardzo agresywnych odmian tego nowotworu.

Do tej pory leczenie potrójnie ujemnego raka piersi było bardzo ograniczone, pojawiła się jednak szansa na bardziej skuteczne leczenie. Nowa terapia wykazała bardzo obiecujące wyniki – zmniejszył się wzrost i rozprzestrzenianie się potrójnie ujemnego nowotworu piersi.

Na czym polega nowe leczenie? Otóż, do leczenia wykorzystano białko (TINAGL1), które blokuje dwa mechanizmy wzrostu. Właśnie te mechanizmy wzrostu pomagają komórkom nowotworowym rozmnażać się i migrować do innych części ciała. Białko to występuje w organizmie naturalnie. Syntetyczna lub rekombinowana wersja TINAGL1 może zmniejszyć wzrost i rozprzestrzenianie się potrójnie ujemnego nowotworu piersi.

Potrójnie ujemny nowotwór piersi

TNBC w skrócie oznacza triple-negative breast cancer, czyli potrójnie ujemny rak piersi. Ten termin określa podtyp raka piersi, który charakteryzuje się przede wszystkim brakiem receptorów steroidowych, czyli estrogenowego i progesteronowego oraz nadekspresji HER-2. Ten podtyp raka piersi najczęściej spotykany jest u młodych kobiet. Niestety, zazwyczaj rokowania są złe.

Dzięki badaniom tkanek danego nowotworu pod kątem poziomu HER-2 (human epidermal receptor – 2) oraz receptorów hormonalnych, lekarze mogą zlecić terapię, która jest w stanie zmniejszyć siłę tych czynników.

TINAGL1 działa na dwa sposoby

Jednym ze sposobów działania TINAGL1 jest zmniejszenie aktywności białka receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR). Pewne mutacje w genie EGFR zwiększają sygnały wzrostu komórek, aby promować wzrost i rozprzestrzenianie się nowotworu. Jednak leczenie ukierunkowane na EGFR w potrójnie ujemnym raku piersi zwykle skutkuje znalezieniem przez komórki rakowe alternatywnych ścieżek wzrostu.

Innym sposobem działania TINAGL1 jest zakłócanie szlaku obejmującego białkową kinazę adhezyjną (FAK) i grupę cząsteczek zwanych integrynami. Ta interferencja zaburza zdolność komórek rakowych do wzrostu, migracji, przylegania do siebie i tworzenia nowych guzów w innych częściach ciała.

Wyniki badań są dość zaskakujące

W momencie, kiedy naukowcy opracowali mysie komórki nowotworowe w celu ekspresji wysokiego poziomu TINAGL1 zauważyli, że powstałe guzy rosły zdecydownie wolniej i rzadziej rozprzestrzeniały się do płuc bez znaczących działań niepożądanych.

Z badań wynika, że TINAGL1 może zostać potencjalnym środkiem terapeutycznym dla potrójnie ujemnego raka piersi poprzez podwójne hamowanie szlaków sygnałowych integryn, FAK (białkowej kinazy adhezyjnej) i EGFR (białka receptora naskórkowego czynnika wzrostu).

Autor: Agata Ernst

Źródła:

Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły