Nowe, obiecujące schematy w leczeniu raka piersi HER2+++

różowa wstążka

Wyniki 2 fazy badania NeoSphere, opublikowane w The Lancet Oncology wskazują, że dodanie przeciwciała monoklonalnego pertuzumabu do schematu terapii: trastuzumab [Herceptyna] plus chemioterapeutyk docetaksel [Taxol], u kobiet zdiagnozowanych we wczesnym stadium raka piersi wykazującego nadekspresję receptora HER2, o połowę podniosło wskaźnik całkowitej regresji guza po czterech cyklach, czyli 12 tygodniach leczenia, w porównaniu ze schematem Herceptyna+Taxol.

Wyniki pacjentów otrzymujących pertuzumab w połączeniu z trastuzumabem były również zaskakująco dobre – odpowiedź całkowitą i wyeliminowanie guza udało się uzyskać u 17% pacjentów. To niezwykłe wyniki, biorąc pod uwagę, że w schemacie użyte zostały tylko leki celowane. Otwierają one również potencjalne możliwości leczenia pacjentów, u których nasilenie skutków ubocznych chemioterapii przeważa nad korzyściami z leczenia.

Do badania NeoSphere naukowcy włączyli 417 wcześniej nieleczonych kobiet we wczesnym stadium choroby z nadekspresją receptora HER-2. Przypisano im losowo różne schematy leczenia podane w 4 cyklach przed zabiegiem chirurgicznym. Schematy porównywane w badaniu to: docetaksel + trastuzumab, docetaksel + pertuzumab + trastuzumabem, trastuzumab + pertuzumab, pertuzumab+docetaksel.

U 46% kobiet otrzymujących nową, potrójną kombinację leków guz zniknął całkowicie. Takie wyniki uzyskało też 29% kobiet poddanych terapii trastuzumabem i docetakselem i 17% kobiet leczonych jedynie pertuzumabem + trastuzumabem. Naukowcy odnotowali, że nowa potrójna kombinacja była dobrze tolerowana przez większość pacjentów, a ryzyko wystąpienia nasilonych skutków ubocznych lub ryzyka kardiologicznego nie zwiększyło się znacznie w porównaniu z innymi schematami.

W grupie otrzymującej tylko leki celowane mniej niż 2% kobiet zgłosiło działania niepożądane w stopniu nasilenia 3 lub wyżej. W grupach pacjentek leczonych również docetakselem – 12% i 14% kobiet zgłosiło takie objawy.


Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły