Nowa tabletka przedłuża życie chorych na przewlekłą białaczkę limfatyczną

tabletki

Nowe, stosowane tylko raz dziennie, tabletki mogą przedłużyć życie pacjentów z trudną do leczenia postacią białaczki oraz uwolnić ich od konieczności podawania leku drogą infuzji dożylnych.

Naukowcy zgromadzeni podczas spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) potwierdzili, że wielu pacjentów przyjmujących lek Imbruvica, mimo niekorzystnych rokowań, nadal żyje.

To rzadki postęp w dziedzinie terapii nowotworów, który zazwyczaj dokonuje się powoli, choć stale. Dr Cliff Hudis, przewodniczący ASCO, choć nie brał udziału w badaniu, przyznał, że “otrzymane liczby były zdumiewające”. Podanie leku Imbruvica (substancja czynna ibrutinib) w tabletkach zmniejszyło ryzyko zgonu aż o 64%.

Przeciwciało monoklonalne ibrutinib podawane na drodze regularnych infuzji dożylnych wydłużyło życie chorych średnio o 8 miesięcy. Dla porównania 90% chorych przyjmujących ibrutinib w tabletkach żyło 12 miesięcy lub dłużej, a wielu z nich wciąż żyje.

Dr Byrd i współpracownicy badali działanie leku Imbruvica na grupie 391 pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową – nowotworem, który zazwyczaj charakteryzuje się powolnym wzrostem. W badaniu brali udział pacjenci, u których pomimo kilku wcześniejszych cykli leczenia, nastąpił nawrót choroby nowotworowej. Średni wiek pacjentów wynosił 67 lat.

Połowa chorych otrzymywała ibrutinib, pozostali  zostali poddani najlepszej terapii standardowej, która obejmowała dożylne podawanie ofatumumabu.

Ofatumumab wykorzystywany jest w terapii celowanej. Jest to przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko antygenowi CD20. Lek Imbruvica to tabletki, które skierowane są przeciwko komórkom charakteryzującym się występowaniem pewnej mutacji genowej odpowiedzialnej za powstawanie nowotworu.

W krótkim raporcie opublikowanym na łamach „New England Journal of Medicin” zespół dr. Byrda podaje, że “po 12 miesiącach wskaźnik przeżycia całkowitego wynosił 90 % w grupie pacjentów przyjmujących ibrutinib i 81 % u pacjentów leczonych ofatumumabem”.

ASCO postanowiło wyróżnić te wyniki badań, ponieważ lek Imbruvica jest już zatwierdzony przez FDA do leczenia nowotworu zwanego chłoniakiem z komórek płaszcza (MCL), jak i przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL). CLL jest najczęstszą postacią białaczki występującą u osób dorosłych. Standardowe leczenie CLL obejmuje intensywną chemioterapię, która może być źle tolerowana przez pacjentów w starszym wieku.

Jeśli chorzy mogą, zamiast infuzji dożylnych, raz dziennie wziąć tabletkę i… żyć dłużej, to jest to moim zdaniem ogromny krok naprzód

, mówi dr Richard Schilsky, prezes Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Dr Lee Greenberger, dyrektor naukowy Leukemia & Lymphoma Society, dodaje że nadchodzą istotne zmiany w sposobie leczenia przewlekłej białaczki limfatycznej.

źródło: http://www.nbcnews.com/health/cancer/new-pill-helps-leukemia-patients-live-longer-n118566
tłumaczyła Małgorzata Ossowska

TAGI

Powiązane artykuły