Nowa tabletka przedłuża życie chorych na przewlekłą białaczkę limfatyczną

tabletki

Nowe, stosowane tylko raz dziennie, tabletki mogą przedłużyć życie pacjentów z trudną do leczenia postacią białaczki oraz uwolnić ich od konieczności podawania leku drogą infuzji dożylnych.

Naukowcy zgromadzeni podczas spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) potwierdzili, że wielu pacjentów przyjmujących lek Imbruvica, mimo niekorzystnych rokowań, nadal żyje.

To rzadki postęp w dziedzinie terapii nowotworów, który zazwyczaj dokonuje się powoli, choć stale. Dr Cliff Hudis, przewodniczący ASCO, choć nie brał udziału w badaniu, przyznał, że “otrzymane liczby były zdumiewające”. Podanie leku Imbruvica (substancja czynna ibrutinib) w tabletkach zmniejszyło ryzyko zgonu aż o 64%.

Przeciwciało monoklonalne ibrutinib podawane na drodze regularnych infuzji dożylnych wydłużyło życie chorych średnio o 8 miesięcy. Dla porównania 90% chorych przyjmujących ibrutinib w tabletkach żyło 12 miesięcy lub dłużej, a wielu z nich wciąż żyje.

Dr Byrd i współpracownicy badali działanie leku Imbruvica na grupie 391 pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową – nowotworem, który zazwyczaj charakteryzuje się powolnym wzrostem. W badaniu brali udział pacjenci, u których pomimo kilku wcześniejszych cykli leczenia, nastąpił nawrót choroby nowotworowej. Średni wiek pacjentów wynosił 67 lat.

Połowa chorych otrzymywała ibrutinib, pozostali  zostali poddani najlepszej terapii standardowej, która obejmowała dożylne podawanie ofatumumabu.

Ofatumumab wykorzystywany jest w terapii celowanej. Jest to przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko antygenowi CD20. Lek Imbruvica to tabletki, które skierowane są przeciwko komórkom charakteryzującym się występowaniem pewnej mutacji genowej odpowiedzialnej za powstawanie nowotworu.

W krótkim raporcie opublikowanym na łamach „New England Journal of Medicin” zespół dr. Byrda podaje, że “po 12 miesiącach wskaźnik przeżycia całkowitego wynosił 90 % w grupie pacjentów przyjmujących ibrutinib i 81 % u pacjentów leczonych ofatumumabem”.

ASCO postanowiło wyróżnić te wyniki badań, ponieważ lek Imbruvica jest już zatwierdzony przez FDA do leczenia nowotworu zwanego chłoniakiem z komórek płaszcza (MCL), jak i przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL). CLL jest najczęstszą postacią białaczki występującą u osób dorosłych. Standardowe leczenie CLL obejmuje intensywną chemioterapię, która może być źle tolerowana przez pacjentów w starszym wieku.

Jeśli chorzy mogą, zamiast infuzji dożylnych, raz dziennie wziąć tabletkę i… żyć dłużej, to jest to moim zdaniem ogromny krok naprzód

, mówi dr Richard Schilsky, prezes Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Dr Lee Greenberger, dyrektor naukowy Leukemia & Lymphoma Society, dodaje że nadchodzą istotne zmiany w sposobie leczenia przewlekłej białaczki limfatycznej.

źródło: http://www.nbcnews.com/health/cancer/new-pill-helps-leukemia-patients-live-longer-n118566
tłumaczyła Małgorzata Ossowska


Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

TAGI

Powiązane artykuły