Nowa, skojarzona immunoterapia skuteczniejsza od sumatynibu w leczeniu zaawansowanego raka jasnokomórkowego nerki

ilustracja nerek

Połączenie niwolumabu z ipilimumabem w pierwszoliniowej terapii przerzutującego raka jasnokomórkowego daje lepsze efekty niż standardowe leczenie Sutentem – takie wnioski płyną z badania CheckMate-214, którego wyniki zaprezentowano we wrześniu 2017 r. podczas dorocznego zjazdu Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej w Madrycie.

Do trzeciej fazy randomizowanego badania klinicznego zakwalifikowano łącznie 1096 nieleczonych wcześniej pacjentów, których losowo przydzielono do grupy nowej, skojarzonej immunoterapii lub sumatynibu, czyli leku standardowo stosowanego w przypadku świeżo rozpoznanego, rozsianego raka jasnokomórkowego. Najpierw jednak chorych podzielono na trzy grupy ryzyka według skali International Metastatic Renal Cell Carcinoma Database Consortium (IMDC) oraz oznaczono u nich ekspresję białka PD-L1.

Pierwsza grupa czterokrotnie, w odstępach trzytygodniowych, otrzymała niwolumab w dawce 3mg/kg w połączeniu z ipilimumabem w dawce 1mg/kg, by następnie przyjmować tylko ten pierwszy co dwa tygodnie. U leczonych w ten sposób pacjentów odnotowano zwiększenie całkowitej odpowiedzi na leczenie nawet do 58% (w porównaniu z 25% u otrzymujących Sutent) oraz wydłużenie czasu przeżycia wolnego od progresji aż do 22,8 miesięcy (w grupie sumatynibu – 5,9 miesięcy). Aż 9,4% chorych (niemal osiem razy więcej niż w drugiej grupie) mogło cieszyć się całkowitą remisją.

Jednak, co ciekawe, rezultaty te znacznie różniły się w zależności od klasyfikacji IMDC i poziomu PD-L1. Przytoczone korzystne wyniki dotyczyły bowiem głównie pacjentów z grupy pośredniego i wysokiego ryzyka, u których wyjściowa ekspresja tego białka wynosiła co najmniej 1%. Natomiast u chorych niewielkiego ryzyka nadal bezkonkurencyjny pozostawał sumatynib.

Z badania CheckMate-214 płynie więc jasny wniosek: skojarzenie niwolumabu i ipilimumabu to znakomita alternatywa dla standardowego leczenia pierwszej linii w rozsianym raku jasnokomórkowym nerki, ale tylko u wybranych pacjentów. Po raz kolejny potwierdza się więc teza, że przyszłość onkologii stanowić będą spersonalizowane terapie przeciwnowotworowe, starannie dobierane na podstawie specjalistycznych badań i kwestionariuszy.

Autor: Karolina Mruk

Źródła:

Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły