„Niespotykany” poziom odpowiedzi wynoszący aż 73% w przypadku kombinacji leków u chorych na raka nerkowokomórkowego (RCC).

nerki

Połączenie immunoterapii i inhibitora czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) spowodowało przełomowy wskaźnik odpowiedzi w przerzutowym raku nerkowokomórkowym (RCC).

W badaniu klinicznym fazy 1b, u pacjentów wcześniej nieleczonych 38 z 52 (73%) osób uzyskało obiektywną odpowiedź, w tym u 4 pacjentów zanotowano pełne odpowiedzi. Badano kombinację aksytynibu (Inlyta, Pfizer) i pembrolizumabu (Keytruda, Merck).

Współczynnik odpowiedzi został określony przez autorów badań jako “bezprecedensowy”.

Mediana czasu przeżycia bez progresji choroby (PFS) wynosiła 20,9 miesiąca, zaś mediana czasu odpowiedzi wynosiła 18,6 miesiąca. Średni czas obserwacji w badaniu wynosił 17,6 miesiąca.

Aktywność przeciwnowotworowa kombinacji jest lepsza niż w przypadku monoterapii aksytinibem lub inhibitorem PD-1 / PD-L1 (receptor programowanej śmierci 1 / ligand receptora programowanej śmierci 1). Takie połączenie podwoiło skuteczność leków. Tego rodzaju kombinacja może stanowić istotny postęp w leczeniu tej choroby, a także pomóc zdefiniować inne kombinacje podobnych leków na inne nowotwory, które również będą skuteczne.

W zaawansowanym RCC leczenie różnymi inhibitorami receptora VEGF rzadko prowadziło do trwałej i całkowitej odpowiedzi. Standardowe leki pierwszego rzutu, jakimi są: sunitynib i pazopanib, prowadzą do średniego przeżycia bez progresji na poziomie około 8-12 miesięcy.

Pomysł połączenia środków anty-VEGF z immunoterapią nie jest nowy; poprzednie badania wykazały również skuteczność. Jednak nadmierna toksyczność spowodowała, że ​​badacze zrezygnowali z tego rodzaju terapii.

Aksytynib jest nowszym, “bardziej selektywnym” inhibitorem receptora VEGF niż sunitynib i pazopanib, które są wielotorowymi inhibitorami kinazy tyrozynowej (TKI). Aksytynib jest już zatwierdzony do leczenia drugiego rzutu zaawansowanego RCC. Pembrolizumab jest dopuszczony do stosowania w wielu typach raka, tylko nie w RCC.

Autor: Agata Ernst

Źródło: www.medscape.com/viewarticle/892672


Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły