Lenvatinib nadzieją dla pacjentów ze zróżnicowanym rakiem tarczycy opornym na leczenie jodem promieniotwórczym

tarczyca

Japońska firma farmaceutyczna Eisai ogłosiła, że III faza badania SELECT dotycząca leku lenvatinib, selektywnego inhibitora kinazy tyrozynowej (TKI) z nowym sposobem wiązania, osiągnęła pierwszorzędowy punkt końcowy. W porównaniu do placebo, u pacjentów chorych na zróżnicowanego raka tarczycy opornego na leczenie jodem promieniotwórczym (RR – DTC), lenvatinib wykazał wysoce istotne statystycznie przedłużenie czasu przeżycia bez objawów postępu choroby.

Wstępna analiza danych dotycząca bezpieczeństwa wykazała, że pięcioma najczęstszymi działaniami niepożądanymi były wysokie ciśnienie krwi, biegunka, utrata apetytu, utrata masy ciała i nudności.

Badanie SELECT nad lenvatinibem w zróżnicowanym raku tarczycy jest wieloośrodkowym, randomizowanym, podwójnie ślepym, kontrolowanym przez placebo badaniem, w którym  analizowany był czas przeżycia wolnego od progresji pacjentów z RR-DTC i radiologicznymi objawami progresji w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Pacjentom uczestniczącym w badaniu podawano  raz dziennie doustnie lenvatinib (24 mg) lub placebo. Drugorzędowymi punktami końcowymi były: całkowity odsetek odpowiedzi (ORR), przeżycie całkowite (OS) oraz bezpieczeństwo. W badaniu uczestniczyło 392 pacjentów z ponad 100 ośrodków badawczych w Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Azji.

Eisai, w oparciu o wyniki badań klinicznych, będzie składać wniosek do organów regulacyjnych w USA,  Japonii i Europie o dopuszczenie do obrotu leku lenvatinib.

Uzyskane wyniki pokazują potencjał lenvatinibu w terapii rzadkich i trudnych do leczenia nowotworów. W związku z ograniczonymi możliwościami terapii zróżnicowanego raka tarczycy opornego na leczenie jodem promieniotwórczym, chorzy wykazują nadal duże zapotrzebowanie na nowe metody

, powiedział prof. Kenichi Nomoto, z Oncology Product Creation Unit, Eisai Product Creation Systems.

Rak tarczycy jest najczęstszym nowotworem złośliwym ukladu endokrynnego, a dane światowe wskazują na znaczny wzrost zapadalności w przeciągu ostatnich 50 lat. W samej Europie w roku 2012 zdiagnozowano prawie 63.000 nowych przypadków zachorowania na raka tarczycy. Zróżnicowany rak tarczycy stanowi prawie 90% wszystkich nowotworów tarczycy. Dla większości pacjentów rokowania są dobre: u 85% wskaźnik przeżycia wynosi 10 lat.

U pacjentów chorych na raka, którzy nie reagują na leczenie jodem promieniotwórczym, rokowania wyglądają źle – tylko 15% tych pacjentów ma szansę na przeżycie dziesięciu lat.

Lenvatinib został odkryty i opracowany przez Eisai i otrzymał w kwietniu 2013 roku od Komisji Europejskiej status leku sierocego (przeznaczonego do leczenia chorób rzadkich) w leczeniu brodawkowatego i pęcherzykowego raka tarczycy. Następnie status ten został przyznany w Stanach Zjednoczonych w leczeniu pęcherzykowego, rdzeniastego, anaplastycznego, przerzutowego raka tarczycy lub miejscowo zaawansowanego brodawkowatego raka tarczycy oraz w Japonii w leczeniu raka tarczycy. 

Eisai rozpoczął również III fazę badań klinicznych nad wykorzystaniem lenvatinibu w leczeniu raka wątrobowokomórkowego (HCC) oraz przeprowadza badania II fazy nad wykorzystaniem leku w terapii kilku innych typów nowotworów.

Źródło: www.prnewswire.com/news-releases/patienten-mit-radiojod-refraktarem-differenzierten-schilddrusenkarzinom-profitieren-von-lenvatinib-phase-iii-studie-select-zeigt-verlangerung-des-progressionsfreien-uberlebens-243537721.html
Z niemieckiego tłumaczyła Agata Cicha


Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły