Larotrectinib zatwierdzony w leczeniu nowotworów o różnej lokalizacji

lek w tabletkach

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła Vitrakvi (larotrectinib) do leczenia pacjentów dorosłych oraz pacjentów pediatrycznych. Lek ukierunkowany jest na czynnik genetyczny nowotworu a nie na specyficzny typ (lokalizację) guza. Nowotwory nie są już określane wyłącznie na podstawie miejsca pochodzenia lub diagnozy patologicznej, a przez obecność określonego biomarkera.

Preparat Vitrakvi wskazany jest przede wszystkim w leczeniu pacjentów dorosłych i dzieci z guzami litymi, z obecnością fuzji genów neurotroficznej receptorowej kinazy tyrozynowej (NTRK), z przerzutami lub gdy chirurgiczna resekcja najprawodpodobniej nie przyniesie efektów lub też będzie zagrożeniem dla życia pacjenta. Badania wykazały, że geny NTRK, które kodują białka TRK mogą łączyć się z innymi genami nieprawidłowo co z kolei powoduje wzrost guzów. Fuzje NTRK są rzadko spotykane oraz występują w nowotworach powstających w wielu miejscach ciała.

Skuteczność larotrectinibu badana była w trzech badaniach klinicznych. Badania obejmowały 55 pacjentów pediatrycznych i dorosłych z guzami litymi, u których zidentyfikowano fuzję genu NTRK i u których  chirurgiczna resekcja najprawdopodobniej doprowadziłaby do bardzo ciężkich powikłań. 73% odpowiedzi na terapię trwało przynajmniej 6 miesięcy, a 39% rok lub dłużej.

Larotrectinib wykazał 75-procentową odpowiedź chorych na różne typy nowotworów, do których zalicza się między innymi:

 • mięsaka tkanki miękkiej
 • nowotwór ślinianek
 • dziecinnego włókniakomięsaka
 • nowotwór tarczycy
 • nowotwór płuc.

Do najczęstszych działań niepożądanych podczas stosowania leku Vitrakvi zalicza się:

 • zmęczenie
 • nudności
 • kaszel
 • zaparcia
 • biegunka
 • zawroty głowy
 • wymioty
 • zwiększone stężenie enzymów ALT (aminotransferaza alaninowa)
 • zwiększone stężenie enzymów AST (aminotransferaza asparaginowa).

Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią nie powinny przyjmować leku Vitrakvi. Pacjenci powinni pamiętać o tym aby zgłaszać oznaki reakcji neurologicznych, takich jak np. zawroty głowy.

Firma Loxo Oncology uzyskała pozwolenie od Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) na korzystanie z Vitrakvi.

FDA (Agencja ds. Żywności i Leków) to amerykańska instytucja rządowa, która chroni zdrowie publiczne zapewniając bezpieczeństwo i skuteczność leków i szczepionek dla ludzi i zwierząt oraz innych produktów biologicznych stosowanych u ludzi, a także urządzeń medycznych. Agencja jest również odpowiedzialna za bezpieczeństwo żywności, kosmetyków, suplementów diety, produktów emitujących promieniowanie elektroniczne oraz za regulację wyrobów tytoniowych.

Autor: Agata Ernst

Źródła:

Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły