Lanreotyd – nowy lek dla pacjentów z nowotworami przewodu pokarmowego

układ pokarmowy

W dniu 16 grudnia 2014 Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zatwierdziła lanreotyd w celu poprawienia czasu przeżycia wolnego od progresji u pacjentów z nieresekcyjnymi, wysoko- lub średniozróżnicowanymi, miejscowo zaawansowanymi lub przerzutowymi guzami neuroendokrynnymi przewodu pokarmowego (ang. GEP-NET).Lanreotyd został wcześniej zatwierdzony do przewlekłego leczenia pacjentów z akromegalią, u których stwierdzono nieodpowiednią reakcję na leczenie operacyjne i/lub radioterapię, lub u których operacja i/lub radioterapia nie jest możliwa.

Podstawą zatwierdzenia leku było przedstawienie polepszenia czasu przeżycia wolnego od progresji. Badanie zostało przeprowadzone jako wieloośrodkowe, międzynarodowe, randomizowane, metodą podwójnie ślepiej próby oraz kontrolowane za pomocą techniki placebo.

W badaniu udział wzięło 204 pacjentów z nieresekcyjnymi, wysoko- lub średniozróżnicowanymi, miejscowo zaawansowanymi lub przerzutowymi, nieczynnymi hormonalnie guzami neuroendokrynnymi przewodu pokarmowego (GEP-NETs). Pięćdziesiąt pięć procent pacjentów (113/204) miało guzy neuroendokrynne wywodzące się spoza trzustki. Pacjenci zostali losowo przydzieleni do grupy otrzymującej lanreotyd 120 mg lub placebo podskórnie co 28 dni.

Głównym punktem końcowym w ocenie skuteczności było przeżycie wolne od progresji ustalane przez niezależną ocenę radiologiczną. Badanie wykazało znaczne wydłużenie przeżycia wolnego od progresji w ramieniu z lanreotydem [HR 0,47 (95% CI: 0,30; 0,73); p <0,001]. Mediana tego przeżycia nie została osiągnięta przed ostateczną analizą wyników i przekroczy 22 miesiące. Mediana przeżycia wolnego od progresji w ramieniu z placebo wyniosła 16,6 miesięcy.

Dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania lanreotydu oceniano u 101 pacjentów, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę leku. Najpowszechniej występującymi (odsetek większy lub równy 10%) działaniami niepożądanymi u pacjentów leczonych lanreotydem były: ból brzucha, ból mięśniowo-szkieletowy, wymioty, bóle głowy, reakcje w miejscu wstrzyknięcia, hiperglikemia, nadciśnienie tętnicze i kamica żółciowa. Najczęściej występującym poważnym działaniem niepożądanym były wymioty (4%).

Zalecaną dawką i schematem leczenia lanreotydem dla GEP-NET jest 120 mg podawane głęboko podskórnie co 28 dni. Leczenie należy kontynuować do czasu progresji choroby lub osiągnięcia niedopuszczalnego poziomu toksyczności.

Źródło: www.fda.gov/Drugs/InformationOnDrugs/ApprovedDrugs/ucm427065.htm
Z angielskiego tłumaczyła: Milena Kuźmińska


Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły