Konferencja naukowa „Chirurgia onkoplastyczna i rekonstrukcyjna u kobiet z rakiem piersi”

„Chirurgia onkoplastyczna i rekonstrukcyjna u kobiet z rakiem piersi”

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II edycji Konferencji naukowej połączonej z Warsztatami praktycznymi pn. „Chirurgia onkoplastyczna i rekonstrukcyjna u kobiet z rakiem piersi”, która odbędzie się w dniach 26-28 kwietnia 2017 r. w Krakowie.

Wydarzenie podzielone zostało na trzy części tematyczne.

W trakcie pierwszych dwóch dni (26-27.04) przewidziano realizację warsztatów praktycznych, podczas których przedstawione zostaną zagadnienia związane z diagnostyką małoinwazyjną chorób piersi; techniki biopsyjne w teorii i praktyce (z udziałem pacjentów i fantomów) oraz operacje demonstracyjne z zakresu chirurgii onkoplastycznej i rekonstrukcyjnej piersi przeprowadzane w salach operacyjnych SU w Krakowie. Operatorami w trakcie części warsztatowej będą specjaliści w zakresie diagnostyki i leczenia kobiet z rakiem piersi z kraju i zagranicy. Udział w części warsztatowej wydarzenia jest odpłatny.

W ostatnim, trzecim (28.04) dniu wydarzenia odbędzie się panel konferencyjny pt. „Wybrane współczesne aspekty chirurgicznego leczenia raka piersi”. Do wygłoszenia wykładów i moderowania panelu dyskusyjnego zaproszeni zostali eksperci w zakresie diagnostyki i leczenia kobiet z rakiem piersi z całego kraju. Udział w konferencji jest bezpłatny. Część konferencyjna finansowana jest ze środków Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) WL UJ CM w Krakowie.

O udziale w poszczególnych dniach wydarzenia decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Organizatorami wydarzenia są: Uniwersyteckie Centrum Leczenia Chorób Piersi Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, I Katedra Chirurgii Ogólnej UJ CM oraz Katedra Ginekologii i Położnictwa UJ CM.

Rejestracja na każdy dzień wydarzenia prowadzona jest oddzielnie.

Szczegółowe informacje na stronie www.momt.uj.edu.pl oraz www.essurg.org/ w zakładce Courses.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Organizatorami wydarzenia:
Dr hab. Paweł Basta: tel. +48 12 424 81 33
Dr Diana Hodorowicz-Zaniewska: tel. + 48 12 424 81 33
Izabela Pabisz-Zarębska: izabela.pabisz-zarebska@uj.edu.pl, tel. +48 12 424 81 33
Grzegorz Jaworski: grzegorz.jaworski@uj.edu.pl; +48 12 424 81 33


Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły