Koń Trojański – nowatorskie podejście do leczenia zaawansowanych, opornych na leczenie, nowotworów

komórki

Koń Trojański – tak można określić nową cząsteczkę do walki z nowotworami, zwłaszcza tymi, opornymi na inne leczenie i w zaawansowanym stadium choroby. Tisotumab venotin (TV) przydomek ten zyskał dzięki nowatorskiemu mechanizmowi działania. Naukowcy “połączyli” czynnik toksyczny (niszczący komórki nowotworowe) do przeciwciała wiążącego się z receptorem na powierzchni komórki nowotworowej. Receptor ten jest obecny na powierzchni wielu różnych komórek nowotworowych, a jego obecność prognozuje niski wskaźnik przeżycia chorych.

Dzięki nowatorskiemu podejściu TV “ukrywa” substancję toksyczną i wnika do komórki nowotworowej, uwalnia toksynę, niszcząc komórkę od środka, jak Koń Trojański.

Eksperci z Instytutu Badań nad Rakiem w Londynie (The Institute of Cancer Research) i The Royal Marsden NHS Foundation Trust przeprowadzili niedawno badanie kliniczne na grupie 27 pacjentów, które miało na celu potwierdzenie bezpieczeństwa leczenia i dobranie odpowiedniej dawki. Następnym krokiem jest badanie na 120 dorosłych pacjentach z nowotworem jajników, szyjki macicy, endometrium, pęcherza moczowego, prostaty lub przełyku. W stadium nawrotowym, zaawansowanym lub z przerzutami.

Autor: Justyna Pluta

Źródło: www.medicalnewstoday.com/articles/324426.php


Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły