Kolejny lek dla chorych na raka piersi z mutacją BRCA 1/2

rak piersi

Europejska Agencja Leków (EMA) zarekomendowała dopuszczenie do obrotu leku Talazoparib firmy Pfizer w leczeniu pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem piersi. Lek przeznaczony jest dla osób z HER2-ujemnym rakiem piersi, z mutacją w genach BRCA1 lub BRCA2. To już drugi lek, po Olaparibie, zatwierdzony w ostatnim czasie w tym wskazaniu.

Talzenna dostępna będzie w postaci kapsułek (0,25 i 1 mg). Substancją czynną jest Talazoparib, który jest inhibitorem polimerazy poli-ADP-rybozy (PARP).

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi podczas stosowania leku Talazoparib są:

  • zmęczenie
  • niedokrwistość
  • nudności
  • neutropenia
  • małopłytkowość
  • ból głowy
  • wymioty
  • biegunka
  • łysienie
  • zmniejszenie apetytu.

Najważniejszym celem badań, które doprowadziły do decyzji o zatwierdzeniu leku, była ocena czasu przeżycia bez progresji. Talazoparib okazał się bardziej skuteczny niż chemioterapia. U wszystkich chorych konieczne jest stwierdzenie mutacji w genie BRCA oraz wcześniejsze leczenie antracyklinami lub/i taksanami (chyba że pacjent nie może przyjąć takiego leczenia). Pacjenci z HR-pozytywnym rakiem piersi powinni być poddani wcześniej hormonoterapii.

Produkt Leczniczy Talazoparib zawiera ostrzeżenie, które dotyczy możliwości występowania zespołu mielodysplastycznego / ostrej białaczki szpikowej / mielosupresji i toksyczności płodowej. Podawanie leku Talazoparib powinno odbywać się pod kontrolą doświadczonego w stosowaniu produktów przeciwnowotworowych lekarza i cały cykl badania powinien być przez niego nadzorowany.

Dowiedz się więcej o leczeniu raka piersi: prostowraka.pl/rak-piersi/

Autor: Agata Ernst

Źródła:

Powiązane artykuły