Kapecytabina w terapii adjuwantowej wydłuża przeżycie w raku dróg żółciowych

rak dróg żółciowych

Jak wynika z brytyjskiego badania klinicznego BILCAP, u chorych z całkowitą makroskopową resekcją raka dróg żółciowych podawanie kapecytabiny po operacji pozwala wydłużyć przeżycie nawet o kilkanaście miesięcy oraz powoduje istotny statystycznie spadek ryzyka zgonu. Optymistyczne wyniki III fazy badania zaprezentował na dorocznym zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) profesor John N. Primrose z Uniwersytetu w Southampton.

Rak dróg żółciowych wprawdzie zdarza się dość rzadko w populacji europejskiej (za to coraz częściej stwierdza się go w Azji, gdzie istotnym czynnikiem ryzyka jest zarażenie motylicą wątrobową), ale ma niekorzystne rokowania. Nawet po doszczętnym wycięciu tkanek nowotworowych – uważanym za jedyne skuteczne leczenie – jedynie 10% pacjentów przeżywa 5 lat. Kapecytabina może to zmienić.

BILCAP to pierwsze dotyczące raka dróg żółciowych badanie na tak licznej grupie – kryteria randomizacji spełniło aż 447 chorych. 223 z nich po operacji poddano 8 cyklom doustnej chemioterapii kapecytabiną, a pozostałe 224 osoby nie otrzymały leczenia adjuwantowego. Do najczęstszych działań niepożądanych leku należały zespół ręka-stopa (zmiany rumieniowe, pęcherzowe, nadmierne rogowacenie i złuszczanie się naskórka), zmęczenie i biegunka, ale w ocenie pacjentów nie wpływały one znacząco na jakość życia. Nie odnotowano również żadnego zgonu spowodowanego leczeniem.

Skuteczność chemioterapii zaskoczyła nawet badaczy – u otrzymujących kapecytabinę stwierdzono o 7 miesięcy dłuższy czas wolny od nawrotu (25 miesięcy w porównaniu z 18 w grupie niepoddawanej leczeniu) oraz o 17 miesięcy dłuższe całkowite przeżycie (odpowiednio 53 i 36 miesiące), a także zmniejszenie ryzyka zgonu o 30%. Prof. Primrose uważa, że otrzymane wyniki są przesłanką do uznania terapii adjuwantowej kapecytabiną za standard w leczeniu raku dróg żółciowych po radykalnej operacji.

Gdy w 2004 roku pomysłodawcy BILCAP rekrutowali pierwszych pacjentów, nie istniały żadne wytyczne dotyczące chemioterapii w tego typu nowotworach. 6 lat później pojawiły się jednak doniesienia, że pewną skuteczność wykazuje leczenie połączeniem gemcytabiny z cisplatyną. Trwające nadal badanie ACTICCA-1 porównywało dotychczas całkowite przeżycie u chorych poddanych takiej terapii skojarzonej i u nieotrzymujących żadnego leczenia, ale po ujawnieniu optymistycznych wyników BILCAP twórcy obu badań postanowili, że grupa kontrolna ACTICCA-1 zamiast placebo otrzyma kapecytabinę, co zwiększy szanse pacjentów na dłuższe życie.

Tymczasem profesor Primrose zapewnia, że zebrany przez jego zespół unikalny materiał tkankowy posłuży do badań genetycznych, które być może wyjaśnią, jakie typy nowotworów dróg żółciowych najlepiej reagują na kapecytabinę i czy populacja azjatycka odpowie na leczenie równie dobrze, co pacjenci brytyjskich szpitali.

Autor: Karolina Mruk

Źródła:

Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły