Telefony komórkowe jako potencjalny czynnik rakotwórczy

rozmowa przez telefon

Lyon, Francja 31 maja 2011 – WHO/Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC – International Agency for Research on Cancer) sklasyfikowała radiowe pole elektromagnetyczne, jako potencjalnie rakotwórcze, w oparciu o zwiększone ryzyko wystąpienia glejaka, złośliwego typu raka mózgu, związane z korzystaniem z telefonów bezprzewodowych.

W ciągu ostatnich kilku lat pojawiły się podejrzenia o możliwości występowania niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku narażenia na działanie pól elektromagnetycznych o częstotliwościach radiowych, takich jak emitowane przez urządzenia telekomunikacji bezprzewodowej.

Miedzy 24 a 31 maja 2011 grupa 31 pracowników naukowych z 14 krajów, spotkała się w Lyonie we Francji, w celu oceny potencjalnego ryzyka rakotwórczego działania narażenia na radiowe pole elektromagnetyczne. Pełna ocena zostanie opublikowana w tomie 102 monografii IARC. Grupa naukowców IARC, pracująca nad tym projektem, omawiała prawdopodobieństwo, że ekspozycje te mogą wywoływać długotrwałe skutki w organizmach żywych, w szczególności zwiększone ryzyko rozwoju nowotworu.

Ma to istotne znaczenie dla zdrowia publicznego, a w szczególności dla użytkowników telefonów komórkowych, jako że grupa użytkowników jest duża i ciągle rośnie, szczególnie wśród młodych osób i dzieci. Obecnie lista abonentów telefonii komórkowej na świecie szacowana jest na ok. 5 miliardów. Grupa naukowców IARC omówiła i oceniła dostępną literaturę na temat danych dotyczących wpływu ekspozycji na występowanie raka u ludzi, u zwierząt doświadczalnych, a także wielu innych składowych danych.

Dane zostały ocenione krytycznie i ogólnie sklasyfikowane jako ograniczone jeśli chodzi o zwiększone ryzyko występowania glejaków i nerwiaków u użytkowników telefonów komórkowych  oraz nieadekwatne do wyciągnięcia wniosków o zagrożeniu innymi rodzajami nowotworów.

Naukowa grupa robocza nie oszacowała skali ryzyka, aczkolwiek wyniki jednego z badań byłych użytkowników telefonów komórkowych (prowadzonego do roku 2004), wykazały 40% wzrost ryzyka zachorowania na glejaki w kategorii najczęstszych użytkowników telefonów (korzystanie średnio 30 min dziennie przez 10 lat). Telefonia komórkowa została sklasyfikowana jako potencjalne zagrożenie przyporządkowane do kategorii 2B. Poparcie wniosku o taką klasyfikację oznacza, że istnieje pewne prawdopodobieństwo zwiększania ryzyka zachorowalności na nowotwory przez ten rodzaj ekspozycji na pole i dlatego powinny być prowadzone kolejne badania tego zagadnienia.

W oczekiwaniu na kolejne doniesienia powinniśmy minimalizować narażenie na ekspozycję pola, wysyłając SMSy i przechowując telefony daleko od ciała.

Zwięzłe sprawozdanie podsumowujące główne wnioski z grup roboczych IARC i oceny zagrożenia rakotwórczego wpływu pól elektromagnetycznych o częstotliwości radiowej (w tym korzystania z telefonów komórkowych) zostanie opublikowane w The Lancet Oncology w jego lipcowym wydaniu.

źródło:
IARC CLASSIFIES RADIOFREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELDS AS POSSIBLY CARCINOGENIC TO HUMANS, International Agency for Research on Cancer, Press release No. 208, 31 May 2011

Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły