Telefony komórkowe jako potencjalny czynnik rakotwórczy

rozmowa przez telefon

Lyon, Francja 31 maja 2011 – WHO/Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC – International Agency for Research on Cancer) sklasyfikowała radiowe pole elektromagnetyczne, jako potencjalnie rakotwórcze, w oparciu o zwiększone ryzyko wystąpienia glejaka, złośliwego typu raka mózgu, związane z korzystaniem z telefonów bezprzewodowych.

W ciągu ostatnich kilku lat pojawiły się podejrzenia o możliwości występowania niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku narażenia na działanie pól elektromagnetycznych o częstotliwościach radiowych, takich jak emitowane przez urządzenia telekomunikacji bezprzewodowej.

Miedzy 24 a 31 maja 2011 grupa 31 pracowników naukowych z 14 krajów, spotkała się w Lyonie we Francji, w celu oceny potencjalnego ryzyka rakotwórczego działania narażenia na radiowe pole elektromagnetyczne. Pełna ocena zostanie opublikowana w tomie 102 monografii IARC. Grupa naukowców IARC, pracująca nad tym projektem, omawiała prawdopodobieństwo, że ekspozycje te mogą wywoływać długotrwałe skutki w organizmach żywych, w szczególności zwiększone ryzyko rozwoju nowotworu.

Ma to istotne znaczenie dla zdrowia publicznego, a w szczególności dla użytkowników telefonów komórkowych, jako że grupa użytkowników jest duża i ciągle rośnie, szczególnie wśród młodych osób i dzieci. Obecnie lista abonentów telefonii komórkowej na świecie szacowana jest na ok. 5 miliardów. Grupa naukowców IARC omówiła i oceniła dostępną literaturę na temat danych dotyczących wpływu ekspozycji na występowanie raka u ludzi, u zwierząt doświadczalnych, a także wielu innych składowych danych.

Dane zostały ocenione krytycznie i ogólnie sklasyfikowane jako ograniczone jeśli chodzi o zwiększone ryzyko występowania glejaków i nerwiaków u użytkowników telefonów komórkowych  oraz nieadekwatne do wyciągnięcia wniosków o zagrożeniu innymi rodzajami nowotworów.

Naukowa grupa robocza nie oszacowała skali ryzyka, aczkolwiek wyniki jednego z badań byłych użytkowników telefonów komórkowych (prowadzonego do roku 2004), wykazały 40% wzrost ryzyka zachorowania na glejaki w kategorii najczęstszych użytkowników telefonów (korzystanie średnio 30 min dziennie przez 10 lat). Telefonia komórkowa została sklasyfikowana jako potencjalne zagrożenie przyporządkowane do kategorii 2B. Poparcie wniosku o taką klasyfikację oznacza, że istnieje pewne prawdopodobieństwo zwiększania ryzyka zachorowalności na nowotwory przez ten rodzaj ekspozycji na pole i dlatego powinny być prowadzone kolejne badania tego zagadnienia.

W oczekiwaniu na kolejne doniesienia powinniśmy minimalizować narażenie na ekspozycję pola, wysyłając SMSy i przechowując telefony daleko od ciała.

Zwięzłe sprawozdanie podsumowujące główne wnioski z grup roboczych IARC i oceny zagrożenia rakotwórczego wpływu pól elektromagnetycznych o częstotliwości radiowej (w tym korzystania z telefonów komórkowych) zostanie opublikowane w The Lancet Oncology w jego lipcowym wydaniu.

źródło:
IARC CLASSIFIES RADIOFREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELDS AS POSSIBLY CARCINOGENIC TO HUMANS, International Agency for Research on Cancer, Press release No. 208, 31 May 2011

Powiązane artykuły